iBiznes24 mobile
 • Pełne informacje o rachunku 24/7

  pełne informacje o rachunku dostępne 24 godziny na dobę

 • Paczki transakcji

  możliwość akceptacji paczek transakcji i pojedynczych transakcji

 • Rejestracja transakcji

  możliwość rejestracji transakcji

 • Usługa e-FX

  usługa e-FX wymiany walut

 • Prezentacja kart płatniczych

  prezentacja kart płatniczych

 • Wyszukiwanie i filtrowanie

  rozbudowany system wyszukiwania i filtrowania

 • Różne konteksty pracy

  możliwość pracy w kontekście jednej i wielu firm

 • Kontakt z doradcami

  kontakt z Doradcami Operacyjnymi iBiznes24 bezpośrednio z aplikacji

 • Powiadomienia informacyjne PUSH

  powiadomienia informacyjne Push

 • Okno zadań

  akceptacja wszystkich paczek i transakcji w jednym miejscu

 • Mobilny podpis

  mobilny podpis – narzędzie autoryzacji umożliwiające autoryzację transakcji wprowadzonych w iBiznes24 internet

Funkcjonalności

Korzystanie ze wszystkich opcji dostępnych w iBiznes24 mobile jest możliwe po wcześniejszym zarejestrowaniu używanego urządzenia, jako zaufane

 • Przegląd rachunków, ich sald i dostępnych środków.
 • Podgląd danych w kontekście firmy lub instalacji iBiznes24 (widok dla wszystkich firm udostępnionych w iBiznes24).
 • Prezentacja historii operacji i szczegółów transakcji.
 • Akceptacja i przekazywanie do realizacji paczek transakcji.
 • Akceptacja i przekazywanie do realizacji transakcji niespaczkowanych.
 • Prezentacja listy zdefiniowanych paczek oraz informacji o szczegółach paczki.
 • Prezentacja listy transakcji w paczce.
 • Analogiczny do paczek przegląd listy transakcji niespaczkowanych oraz szczegółów transakcji.
 • Możliwość filtrowania transakcji w paczkach a także list transakcji.
 • Rejestrowanie wybranych typów transakcji (krajowa do kontrahenta, własna, w ramach instalacji iBiznes24, ZUS, KRUS, US, SWIFT, walutowy wewnątrzbankowy).
 • Przegląd listy i szczegółów kart płatniczych, historii operacji, zestawienia blokad.
 • Zarządzanie kartami - zmiana limitów, aktywacja, zastrzeganie/blokowanie kart, zmiana PIN, wypłata z bankomatów za granicą.
 • Dostęp do Modułu e-FX – wymiana walut, przegląd transakcji i zabezpieczeń, prezentacja wykresów, kontakt do wsparcia.
 • Kontakt z Doradcą iBiznes24 i Doradcą Online.
 • Przegląd wniosków złożonych w iBiznes24 internet.
 • Dostęp do Poczty iBiznes24 z możliwością wysyłania wiadomości.

Sprawdź iBiznes24 mobile

Aplikacja dedykowana dla dużych firm i przedsiębiorstw, które posiadają usługę iBiznes24

Pobierz aplikację z Google Play Ocena aplikacji w Google Play

Ocena 4,2 w Google Play

Pobierz aplikację z AppStore Ocena aplikacji w AppStore

Ocena 4 w App Store

Aplikacja iBiznes24 na smartfonie

Android

Aplikacja dla urządzeń mobilnych z systemem Android wymaga wersji systemu operacyjnego urządzenia: Android 5.0 lub wyższej.

Aplikację można pobrać bezpośrednio na swój telefon. W tym celu należy:

 • Otworzyć aplikację Sklep Google Play.
 • Wyszukać aplikację po nazwie "iBiznes24 mobile".
 • Zainstalować bezpłatną aplikację na urządzeniu.

Możesz również skorzystać z bezpośredniego linka do Google Play.

Jeżeli jeszcze nie jesteś klientem Santander Bank Polska S.A. pobierz aplikację i zapoznaj się z nią dzięki ogólnie dostępnej wersji demonstracyjnej.

iOS

Aplikacja dla urządzeń mobilnych z systemem iOS wymaga wersji systemu operacyjnego urządzenia: iOS 10.0 lub wyższej.

Aplikację można pobrać bezpośrednio na swój telefon. W tym celu należy:

 • Otworzyć aplikację App Store lub na komputerze przy użyciu programu iTunes. W obu przypadkach należy być zarejestrowanym użytkownikiem iTunes Store.
 • Wyszukać aplikację po nazwie "iBiznes24 mobile".
 • Zainstalować bezpłatną aplikację na urządzeniu.

Możesz również skorzystać z bezpośredniego linka do App Store.

Jeżeli jeszcze nie jesteś klientem Santander Bank Polska S.A. pobierz aplikację i zapoznaj się z nią dzięki ogólnie dostępnej wersji demonstracyjnej.

Aktywacja urządzenia

Aktywacja przebiega w 3 prostych krokach

1

Pierwsze logowanie

Aby zalogować się do aplikacji mobilnej iBiznes24 mobile należy podać NIK (Numer Identyfikacyjny Klienta) oraz hasło.

2

Rejestracja urządzenia mobilnego

Pełne możliwości aplikacji są dostępne po zarejestrowaniu urządzenia mobilnego, jako urządzenie zaufane.

Rozwiń


W menu głównym iBiznes24 mobile należy wybrać opcję Ustawienia, a następnie opcję Rejestracja. Rejestrację należy potwierdzić smsKodem lub odpowiedzią tokena w zależności od posiadanego narzędzia autoryzacji. Ten proces można również kontynuować od strony iBiznes24 internet.

3

Definiowanie PINu mobilnego

W menu głównym usługi iBiznes24 mobile należy wybrać opcję Ustawienia, a następnie opcję Sposób logowania i aktywować hasło uproszczone.

Rozwiń

Od tego momentu można logować się za pomocą PINu mobilnego (skróconego hasła, które składa się z czterech do ośmiu cyfr).

W iBiznes24 mobile nie ma konieczności używania hasła maskowanego, można logować się hasłem maskowanym, zwykłym lub za pomocą PINu mobilnego.