Rozwijamy bankowość internetową i aplikację mobilną. W najbliższy weekend niektóre z naszych usług będą niedostępne. Więcej

Najczęściej wyszukiwane:

Oprocentowanie dla Średnich Firm i Korporacji

Lokaty złotowe

Lokaty terminowe

Lokaty terminowe

Lokaty terminowe

(Lokaty wyłącznie za pośrednictwem bankowości elektronicznej)

Lokaty Biznes Impet

Lokaty Biznes Impet

(1-miesięczna - Lokaty wyłącznie za pośrednictwem bankowości elektronicznej)

Lokaty terminowe walutowe

Lokaty walutowe Waluta
  EUR USD GBP
Lokata terminowa 1 miesięczna od: 1 000 EUR, 1 000 USD, 500 GBP 0,01% 0,10% 0,01%
Lokata terminowa 3 miesięcznaod: 1 000 EUR, 1 000 USD, 500 GBP 0,01% 0,10% 0,01%
Lokata terminowa 6 miesięczna od: 1 000 EUR, 1 000 USD, 500 GBP 0,01% 0,10% 0,01%
Lokata terminowa 12 miesięczna od: 1 000 EUR, 1 000 USD, 500 GBP 0,01% 0,10% 0,01%

 

Kapitalizacja dla lokat – po upływie okresu umownego.

W przypadku zerwania lokaty obowiązuje stopa 0%.

Bank posiada w swojej ofercie również możliwość negocjacji indywidualnych warunków obsługi depozytowej od: 100 000 PLN, 30 000 EUR, 30 000 USD, 15 000 GBP, 45 000 CHF.

Rachunki rozliczeniowe, powiernicze i escrow w pln

Rachunki rozliczeniowe, powiernicze i escrow w pln

Oprocentowanie

Rachunki rozliczeniowe, powiernicze i escrow w pln
Rachunek bieżący 0,00% (zmienne) Kwartalna kalendarzowa
Rachunek płacowy 0,00% (zmienne) Kwartalna kalendarzowa
Rachunek powierniczy Rachunek nieoprocentowany -
Rachunek powierniczy dla dewelopera Rachunek nieoprocentowany -
Rachunek ESCROW Rachunek nieoprocentowany -

Rachunki rozliczeniowe, powiernicze i escrow w walutach obcych

Rachunki rozliczeniowe, powiernicze i escrow w walutach obcych

Oprocentowanie

Kapitalizacja
Rachunek bieżący walutowy (USD,EUR,CHF, GBP) i inne waluty niestandardowe 0,00% (zmienne) Kwartalna kalendarzowa
Rachunek powierniczy (USD, EUR, CHF,GBP) Rachunek nieoprocentowany -
Rachunek powierniczy dla dewelopera (USD, EUR, CHF,GBP) Rachunek nieoprocentowany -
Rachunek ESCROW (USD, EUR, CHF,GBP) Rachunek nieoprocentowany -

Stan na dzień 01.05.2017