Najczęściej wyszukiwane:

Oprocentowanie dla Średnich Firm i Korporacji

Lokaty złotowe

Lokaty terminowe

Lokaty terminowe

Lokaty terminowe

(Lokaty wyłącznie za pośrednictwem bankowości elektronicznej)

Lokaty Biznes Impet

Lokaty24 Biznes Impet

Lokaty terminowe walutowe

 

Kapitalizacja dla lokat – po upływie okresu umownego.

W przypadku zerwania lokaty obowiązuje stopa 0%.

Bank posiada w swojej ofercie również możliwość negocjacji indywidualnych warunków obsługi depozytowej od: 100 000 PLN, 30 000 EUR, 30 000 USD, 15 000 GBP, 45 000 CHF.

Rachunki rozliczeniowe, powiernicze i escrow w pln

Rachunki rozliczeniowe, powiernicze i escrow w walutach obcych

 

Stan na dzień 25.03.2020