Szukaj na stronie

Rynki finansowe

Wsparcie ekspertów w operacjach na rynkach finansowych — zarówno na rynku międzybankowym, jak i na światowych giełdach papierów wartościowych

Profesjonalna obsługa na rynkach finansowych

Nasz zasięg

Mamy silną pozycję rynkową w Polsce i należymy do globalnej Grupy Kapitałowej Santander. Pomagamy naszym Klientom osiągać ich cele, oferując rozwiązania oparte na lokalnej i międzynarodowej wiedzy oraz doświadczeniu na rynkach rozwiniętych i wschodzących.

Nasze rozwiązania

Oferujemy rozwiązania zarówno z zakresu rynku międzybankowego, jak i światowych giełd papierów wartościowych. Wykorzystujemy zaawansowaną technologię, która pozwala nam zapewnić najwyższy poziom w kwotowaniu walut i instrumentów rynku finansowego, realizacji zleceń oraz po transakcyjnej obsługi Klientów.

Nasz talent

Stawiając na rozwój naszego kapitału ludzkiego jesteśmy mocnym partnerem dla naszych Klientów. Budujemy z przedsiębiorstwami długoterminowe relacje na podstawie wzajemnego zaufania oraz zrozumienia ambicji i potrzeb finansowych naszych partnerów.

Nasze rozwiązania w obszarze rynków finansowych

Wymiana walutowa

Elektroniczna wymiana walut

Jesteśmy świadomi roli innowacji cyfrowych i digitalizacji otoczenia gospodarczego oraz coraz większych potrzeb przedsiębiorstw w tym zakresie. Dla klientów korporacyjnych stworzyliśmy e-FX - zaawansowaną platformę elektroniczną do wymiany walut, natomiast klientom indywidualnym i małym przedsiębiorstwom oferujemy dostosowaną do ich oczekiwań usługę Kantor Santander.

Aby zapewnić bezpieczeństwo i najwyższy poziom obsługi, umożliwiamy wymianę walut na platformie 24/7. Zapewniamy konkurencyjne kwotowania, znakomitą płynność oraz szeroki wachlarz par walutowych, co pozwala nam zaspokoić potrzeby Klientów działających na rynkach międzynarodowych.

Nasza platforma jest zintegrowana z bankowością internetową, dzięki czemu jest wygodna w użyciu i pozwala na kompleksową obsługę codziennych operacji finansowych w zakresie wymiany walut.

Zabezpieczanie ryzyk finansowych

Zmiana poziomu kursu walutowego czy stóp procentowych stanowi ryzyko finansowe dla klientów działających na międzynarodową skalę. Pomagamy naszym klientom minimalizować negatywny wpływ czynników rynkowych na  ich płynność i efektywność finansową.

Dostarczamy rozwiązania wykorzystujące szerokie spektrum transakcji umożliwiających zarządzanie ryzykiem - od FX spot z kursem negocjowanym, przez forward, swapy walutowe i stóp procentowych, aż po transakcje opcyjne i inne instrumenty skarbowe.

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w zabezpieczeniu ryzyk finansowych - od budowania rozwiązań dostosowanych do potrzeb klienta, po profesjonalną obsługę potransakcyjną, szczególnie w zakresie rozliczeń.

Inwestycje

Klientom firmowym i korporacyjnym oferujemy alternatywne do lokat terminowych możliwości inwestowania nadwyżek finansowych.

Strategie oszczędnościowo-inwestycyjne przygotowujemy w zindywidualizowany sposób, dostosowując okres inwestycji, tak aby stworzone rozwiązanie odpowiadało potrzebom każdego Klienta.

Przykładowe rozwiązania inwestycyjne

  • Strategia dwuwalutowa pozwala Inwestorowi na uzyskanie atrakcyjnej rentowności z inwestycji pod warunkiem akceptacji ryzyka walutowego.
  • Lokata strukturyzowana daje możliwość osiągnięcia zysku potencjalnie przewyższającego odsetki ze standardowej lokaty terminowej, jednocześnie gwarantując zwrot zainwestowanego kapitału na koniec okresu depozytowego – 100% ochrony kapitału.
  • Bankowe Papiery Wartościowe to dłużne papiery wartościowe, emitowane wyłącznie przez bank na podstawie przepisów ustawy Prawo bankowe.
  • Obligacje korporacyjne emitowane przez podmioty z Grupy Santander Bank Polska
  • Obligacje Skarbu Państwa

Rozwiązania dla instytucji finansowych

Kluczowy partner na rynku krajowym

Jesteśmy partnerem na rynku złotego (PLN) dla krajowych i zagranicznych instytucji finansowych i zarządzających aktywami. Wspieramy naszych klientów niezależnie od tego, jakie są przyczyny zawierania transakcji - strategia inwestycyjna, zabezpieczenie ekspozycji na ryzyka rynkowe czy też operacyjne potrzeby finansowe.

W ramach Grupy Santander jesteśmy centrum kompetencji dla lokalnej waluty oraz skarbowych papierów wartościowych.

Okno dla inwestorów lokalnych na rynki międzynarodowe

Obsługujemy naszych klientów instytucjonalnych także w zakresie rynków giełdowych polskiego i zagranicznych, szczególnie rynków europejskich i krajów LATAM. Pośredniczymy w transakcjach na rynku wtórnym i pierwotnym.

Stale obserwujemy trendy w zakresie automatyzacji rynków giełdowych i rozwijamy nasze środowiska technologiczne, by spełniać wymagania inwestorów instytucjonalnych i oferować im bezpośredni dostęp do wybranych rynków - zarówno dla segmentu kasowego (cash equity), jak i pochodnych (ETD).

Santander Research

Wspieramy naszych klientów najlepszą wiedzą o rynkach i wydarzeniach gospodarczych, które mogą mieć wpływ na prowadzonych przez nich biznes, a w konsekwencji przekładać się na potrzeby finansowe ich działalności.

Dostarczamy klientom wnikliwe analizy giełdowe, rynkowe i gospodarcze, które dystrybuujemy bezpośrednio do inwestorów instytucjonalnych.