Szukaj na stronie

Bezpieczeństwo iBiznes24

Bezpieczeństwo - Użytkownik

 • Zasady bezpiecznego logowania

  1. Przy logowaniu wymagane jest korzystanie z narzędzia autoryzacji (tokena, smsKodu lub Mobilnego podpisu).
  2. W opcji Ustawienia → Metoda logowania można także odznaczyć konieczność logowania się hasłem maskowanym (logowanie odbywać się będzie za pomocą pełnego hasła).
  3. Logowanie można dodatkowo zabezpieczyć wyborem grafiki zabezpieczającej. W ten sposób po podaniu NIKu przy logowaniu do bankowości elektronicznej powinieneś widzieć ustawioną przez siebie grafikę zabezpieczającą. Jeżeli grafika nie jest widoczna, lub jest inna niż wcześniej ustawiona, nie należy się logować (podawać hasła) oraz jak najszybciej należy skontaktować się z Doradcami iBiznes24.
  4. Przy wpisywaniu hasła rekomendujemy, aby skorzystać z klawiatury wirtualnej.
  5. Loguj się, ze strony internetowej Banku (wybierając jedną z opcji pod przyciskiem Zaloguj, w prawym górnym rogu) lub wpisując adres: https://ibiznes24.pl w polu – adres przeglądarki.
  6. Nigdy nie używaj do logowania adresu lub linku przesłanego w wiadomości e-mail.
  7. Przed zalogowaniem upewnij się, że w polu Adres przeglądarki internetowej pierwszą częścią zapisu są litery https, a nie http, czyli, że strona jest szyfrowana. Szyfrowanie dotyczy zarówno transmisji danych, jak i ich archiwizacji. O odpowiednie szyfrowanie (czyli zapewnienie poufności) operacji dokonywanych za pośrednictwem serwisu internetowego odpowiada jego właściciel, w tym wypadku – Santander Bank Polska S.A.
  8. Sprawdzaj informacje o certyfikacie (kłódka). Znajdź symbol kłódki, kliknij na niego dwa razy, by sprawdzić, czy wyświetlony certyfikat jest ważny i czy został wydany dla Santander Bank Polska S.A. oraz dla adresu https://ibiznes24.pl.
  9. Jeśli symbol kłódki jest niewidoczny lub jeśli certyfikat został wystawiony dla innego adresu korzystanie z systemu jest kategorycznie niewskazane. Nie należy wprowadzać NIK-u i hasła. W takiej sytuacji niezwłocznie skontaktuj się z Jednostkami Banku.
  10. Należy za każdym razem zweryfikować ostatnie poprawne logowanie do serwisu iBiznes24, w ten sposób sprawdzisz kiedy ostatnio korzystano z systemu i czy były to osoby uprawnione. Zrobisz to w panelu bocznym po wejściu do systemu iBiznes24. 
  11. Zawsze sprawdzaj pojawiające się w poczcie serwisu wiadomości.

  Nietypowe działanie systemu zgłoś niezwłocznie Doradcom iBiznes24.

  Tel. (61) 856 5606 (opłata zgodnie z taryfą danego operatora)
  e-mail: ibiznes24@santander.pl

Bezpieczeństwo - Administrator

W systemie dostępne są także opcje, które zgodnie z Państwa modelem biznesowym, można dostosować do podwyższenia poziomu bezpieczeństwa bez uszczerbku dla wygody i ergonomii działania (możliwość zmiany w menu w opcji Administracja).

 • Zawężanie godzin pracy użytkowników.
 • IP – określenie dozwolonych IP do logowania lub wykluczenie IP niedozwolonych dla pracy w instalacji, jeśli klient posiada stałe IP.
 • Zaostrzenie polityki haseł, np. wymuszenie częstszej zmiany hasła lub zwiększenie minimalnej ilości znaków.
 • Zmiana parametrów bezpieczeństwa np. wymaganie/niewymagane hasło maskowane.
 • Możliwość ustawienia parametru ręcznego blokowania paczek lub blokowania paczek automatycznie po imporcie do systemu. Dzięki temu paczka może być tylko procesowana „do przodu” - możliwe są kolejne akceptacje, wysyłka do realizacji lub usunięcie, co eliminuje ryzyko podmiany rachunków.
 • Włączenie opcji niepełnego kopiowania numeru rachunku. Przy kopiowaniu będzie wymagane uzupełnienie pierwszych znaków, dzięki czemu wyeliminowane zostanie podstawienie rachunku przy kopiowaniu ze schowka.
 • Wymaganie sumy kontrolnej podczas importu - Włączenie opcji powoduje, że suma kontrolna przy imporcie będzie wymagana.
 • Blokowanie paczki po imporcie - Paczki po imporcie będą zablokowane (działanie zgodne z działaniem dla paczek tworzonych ręcznie): Z możliwością zdjęcia blokady ręcznie i wykonaniem modyfikacji (przez osobę importującą i administratora), Bez możliwości zdjęcia blokady – możliwe jest usunięcie takiej transakcji lub paczki lub akceptacja i wysyłka, nie ma możliwości modyfikacji).
 • Blokowanie edycji strony MA transakcji - Po włączeniu opcji we wprowadzonych transakcjach nie będzie możliwości edycji strony MA.
 • Potwierdzenie wklejania numeru rachunku - Po włączeniu parametru, każdy kopiowany i wklejany numer rachunku zostanie wklejony bez dwóch pierwszych znaków, które należy uzupełnić ręcznie.
 • Słowniki – bezpieczna obsługa rachunków kontrahentów - Po włączeniu tego parametru zmiany, wprowadzane nowe pozycję w słownikach będą wymagały akceptacji narzędziem autoryzacji.
 • Wymagane hasło maskowane - Wyłączenie wymagalności hasła maskowanego, pozwoli poszczególnym użytkownikom logować się za pomocą pełnego hasła zwykłego.
 • Słowniki – akceptacja zmian w kontroli strony MA.
 • Ograniczenie rejestracji transakcji tylko na kontrpartnerów zdefiniowanych w słowniku – definiowanie nowej transakcji tylko na wcześniej wprowadzone w słowniku dane odbiorcy.

Aktualizacja przeglądarki i systemu operacyjnego

 • Aby bezpiecznie korzystać z bankowości internetowej na komputerze, zadbaj o:

  • Najnowszy system operacyjny (rekomendowany Windows 10),
  • Najwyższą wersję przeglądarki Chrome, Firefox, Microsoft Edge.