Szukaj na stronie

Wymagania systemowe

Rozwijamy możliwości bankowości internetowej i mobilnej, ale także zwiększamy jej zabezpieczenia.

Konfiguracja proxy w przeglądarce

Mozilla Firefox » Opcje » Sieć » Ustawienia » Konfiguracja proxy do łączenia z Internetem » Ręczna konfiguracja serwerów proxy, należy podać adres IP serwera proxy w polu Serwer proxy HTTP oraz Port. Należy zaznaczyć Użyj tego serwera proxy dla FTP i HTTPS.

Microsoft Edge » Panel sterowania » Opcje internetowe » Połączenia » Ustawienia sieci lokalnej (LAN) » Ustawienia sieci LAN » Serwer proxy, należy zaznaczyć opcję Użyj serwera proxy dla sieci LAN (te ustawienia nie są stosowane dla połączeń telefonicznych lub VPN) oraz podać Adres IP serwera proxy oraz Port. Należy zaznaczyć Nie używaj serwera proxy dla adresów lokalnych. W opcji Zaawansowane » Serwery, należy zaznaczyć opcję Użyj tego samego serwera proxy do wszystkich protokołów.

Google Chrome » konfiguracja jak w przypadku Microsoft Edge.

Konfiguracja cookies w przeglądarce

Mozilla Firefox » nie wymaga dodatkowej konfiguracji. W przypadku problemów warto sprawdzić czy Cookies są włączone. Dokładna instrukcja dostępna jest tutaj Uruchomi się w nowym oknie.

Microsoft Edge » Ustawienia » Ustawienia zaawansowane » Wyświetl ustawienia zaawansowane » Pliki cookie » Nie blokuj plików cookie.

Google Chrome » Ustawienia » Zaawansowane » Prywatność i bezpieczeństwo » Ustawienia witryn » Pliki cookie i dane stron » Zezwalaj witrynom na zapisywanie danych w plikach cookie i ich odczytywanie (zalecane).