Szukaj na stronie

Bezpieczeństwo iBiznes24 mobile

Bezpieczeństwo - Aplikacja

Zasady zwiększające bezpieczeństwo korzystania z aplikacji mobilnej iBiznes24 mobile.

 1. Aplikację pobierz z oficjalnego kanału dystrybucji – sklepu AppStore lub Google Play.
 2.  Zaloguj się do aplikacji za pomocą NIK-u i hasła. Do wyboru masz hasło maskowane, PIN mobile oraz system rozpoznawania twarzy lub odcisku palca dla aplikacji zainstalowanych na systemach IOS i odcisk palca dla aplikacji Android.
  Pamiętaj o możliwości logowania do systemu z wykorzystaniem dodatkowego narzędzia autoryzacyjnego.
 3. Z iBiznes24 mobile możesz korzystać wyłącznie na zaufanym urządzeniu mobilnym. Przy pierwszym logowaniu poprosimy Cię o zarejestrowanie urządzenia mobilnego.
 4. Dostępne są trzy narzędzia autoryzacji: smsKod, Token i Mobilny podpis.
  Mobilny podpis jest narzędziem autoryzacji dostępnym w aplikacji iBiznes24 mobile, które służy do zatwierdzania logowania w bankowości elektronicznej oraz do akceptowania dyspozycji, wniosków lub zleceń w ramach iBiznes24.
 5. W przypadku niekorzystania z aplikacji zostaniesz z niej wylogowany.

Bezpieczeństwo – Użytkownik

Poznaj zasady, dzięki którym będziesz bezpiecznej korzystać z aplikacji mobilnej.

Pobieranie aplikacji

Pobieraj aplikacje tylko z oficjalnych sklepów. Aplikacja mobilna iBiznes24 dostępna jest tylko w sklepach Google Play i App Store.

Nieznane maile i SMS-y

Uważaj na wiadomości pochodzące od nieznanych nadawców, szczególnie te zawierające linki oraz załączniki.

Poprawność danych

Przed potwierdzeniem transakcji dokładnie sprawdź, czy jej dane są prawidłowe. Jeśli jest inaczej – przerwij realizację transakcji i skontaktuj się z bankiem.

Bezpieczeństwo sieci Wi-Fi

Nie zaleca się korzystania z aplikacji mobilnej za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci publicznych.

Oprogramowanie antywirusowe

Instaluj i regularnie aktualizuj oprogramowanie antywirusowe w telefonie.

Wylogowanie z usługi

Nie pozostawiaj telefonu, na którym korzystasz z aplikacji, bez nadzoru. Nie udostępniaj go osobom trzecim. Po zakończeniu transakcji zawsze wyloguj się z aplikacji.

Logowanie

Wykorzystaj jedną z dostępnych metod logowania: biometrię (technologię rozpoznawania odcisku palca lub twarzy), hasło maskowane, PIN mobile. Tworząc hasła, pamiętaj o zasadzie tworzenia silnego hasła oraz o nieudostępnianiu go osobom trzecim.

Dyskrecja w miejscach publicznych

Zalecamy wyłączenie funkcji wyświetlenia treści wiadomości SMS na zablokowanym ekranie telefonu. W ten sposób unikniesz podejrzenia wiadomości w miejscu publicznym lub kiedy zostawisz telefon bez nadzoru.

Niepokojące sytuacje

Niepokojące zdarzenia zawsze zgłaszaj do banku pod numerem 1 9999.

Pamiętaj!

Bank nie prosi o instalowanie dodatkowych aplikacji zwiększających bezpieczeństwo korzystania z aplikacji mobilnej iBiznes24 mobile np. pozwalających na pobranie „certyfikatów bezpieczeństwa” oraz „programów do usuwania zagrożeń”.

Bądź na bieżąco z informacjami na temat zagrożeń w bankowości internetowej i mobilnej. 

Polityka prywatności Aplikacji mobilnych

Polityka prywatności Aplikacji mobilnych

 1. Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności Aplikacji mobilnej iBiznes24 mobile Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”).
 2. Aplikacja przechowuje dane o zaszyfrowanym unikalnym identyfikatorze Aplikacji (parametr jest tworzony w procesie rejestracji Aplikacji po stronie Banku) na urządzeniu, na którym jest zainstalowana Aplikacja.
 3. Dane, o których mowa w punkcie 2. Powyżej są przechowywane na urządzeniu tak długo, jak długo jest zainstalowana Aplikacja.
 4. Dane, o których mowa w punkcie 2. Oraz informacje o marce, modelu i identyfikatorze sprzętowym urządzenia mobilnego są wysyłane do Banku w procesie rejestracji urządzenia w Aplikacji (opcja Ustawienia – Rejestracja) oraz są wykorzystywane w celu jednoznacznego zidentyfikowania Aplikacji i urządzenia mobilnego.
 5. Komunikacja między Aplikacją mobilną a systemami Banku odbywa się z użyciem protokołu TLS (Transport Layer Security) oraz dodatkowych mechanizmów szyfrujących.
 6. Aplikacja iBiznes24 mobile może uzyskać dostęp do funkcjonalności wykonywania połączeń telefonicznych (na potrzeby wywołania połączenia z infolinią Santander Bank Polska S.A.). Uprawnienia Aplikacji można odwołać przez zmianę ustawień systemowych na urządzeniu, odinstalowanie Aplikacji, blokując dostęp do iBiznes24 mobile w iBiznes24 internet przez Administratora lub zlecając odbiór uprawnień do iBiznes24 mobile w Centrum Obsługi Biznesu.
 7. Aplikacja nie przechowuje żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika Aplikacji, nie przechowuje danych pozwalających na uwierzytelnienie w serwisie, ani danych Klientów Banku dostępnych po zalogowaniu. Tym samym nie ma możliwości wykonywania operacji przez osobę trzecią w przypadku nieuprawnionego dostępu do zarejestrowanego urządzenia.
 8. W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności nie istnieje Aplikacji lub ją odinstaluj.
 9. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie:
 10. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

Centrum Obsługi Biznesu
ul. Strzegomska  2-4 p. I
53-611 Wrocław
tel: (71) 393 8888
email: cob@santander.pl

Doradcy iBiznes24
tel: (61) 856 5606
email: ibiznes24@santander.pl

Opłata za połączenie z infolinią banku zgodna z taryfą danego operatora.