Szukaj na stronie

Bezpieczeństwo iBiznes24 mobile

Bezpieczeństwo - Aplikacja

Bezpieczeństwo w aplikacji mobilnej zapewniają następujące mechanizmy bezpieczeństwa:

 1. Bezpieczny kanał dystrybucji – wyłącznie przez sklepy „mobilne” (App Store, Google Play).
 2. Szyfrowane połączenie.
 3. Logowanie za pomocą NIK i hasła (hasło zwykłe, hasło maskowane lub PIN mobilny). Możliwość logowania do aplikacji z wykorzystaniem dodatkowego narzędzia autoryzacji.
 4. Rejestracja urządzenia mobilnego (możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności np. z PIN-u mobilnego, szybkiego podglądu dostępnych środków i ostatniej operacji na wybranym rachunku przed zalogowaniem).
 5. Narzędzia autoryzacji (smsKod, Token, Mobilny podpis).
 6. Automatyczne wylogowanie z usługi w przypadku bezczynności użytkownika.

Bezpieczeństwo – Użytkownik

Zasady bezpiecznego korzystania z aplikacji mobilnej

 1. Instalacja i regularna aktualizacja oprogramowania antywirusowego na urządzeniu mobilnym.
 2. Zwracaj uwagę na bezpieczeństwo sieci Wi-Fi. Nie należy korzystać z aplikacji mobilnej poprzez ogólnodostępną, niezabezpieczoną sieć publiczną.
 3. Instalacja aplikacji tylko ze znanych, rekomendowanych źródeł. Aplikacja mobilna iBiznes24 dystrybuowana jest tylko w sklepach Google Play i App Store.
 4. Tworzenie haseł zgodnie z zasadami tworzenia silnego hasła. Dbanie o zachowanie poufności swoich haseł, PIN-u, numerów NIK itp. Takich danych nie podawaj nawet pracownikom Banku.
 5. Stosowanie blokady telefonu. Można włączyć taką opcję w ustawieniach telefonu.
 6. Wyłączenie wyświetlania treści wiadomości SMS na zablokowanym ekranie telefonu (w ten sposób bez konieczności odblokowania telefonu można poznać smsKod). Zadbanie o to, aby otrzymywać smsKod do autoryzacji na innym urządzeniu od tego, na którym zleciło się transakcje.

Pamiętaj!

Bank nie prosi o instalowanie dodatkowych aplikacji zwiększających bezpieczeństwo korzystania z aplikacji mobilnej iBiznes24 mobile np. pozwalających na pobranie „certyfikatów bezpieczeństwa” oraz „programów do usuwania zagrożeń”.

Bądź na bieżąco z informacjami na temat zagrożeń w bankowości internetowej i mobilnej. 

Polityka prywatności Aplikacji mobilnych

Polityka prywatności Aplikacji mobilnych

 1. Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności Aplikacji mobilnej iBiznes24 mobile Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”).
 2. Aplikacja przechowuje dane o zaszyfrowanym unikalnym identyfikatorze Aplikacji (parametr jest tworzony w procesie rejestracji Aplikacji po stronie Banku) na urządzeniu, na którym jest zainstalowana Aplikacja.
 3. Dane, o których mowa w punkcie 2. Powyżej są przechowywane na urządzeniu tak długo, jak długo jest zainstalowana Aplikacja.
 4. Dane, o których mowa w punkcie 2. Oraz informacje o marce, modelu i identyfikatorze sprzętowym urządzenia mobilnego są wysyłane do Banku w procesie rejestracji urządzenia w Aplikacji (opcja Ustawienia – Rejestracja) oraz są wykorzystywane w celu jednoznacznego zidentyfikowania Aplikacji i urządzenia mobilnego.
 5. Komunikacja między Aplikacją mobilną a systemami Banku odbywa się z użyciem protokołu TLS (Transport Layer Security) oraz dodatkowych mechanizmów szyfrujących.
 6. Aplikacja iBiznes24 mobile może uzyskać dostęp do funkcjonalności wykonywania połączeń telefonicznych (na potrzeby wywołania połączenia z infolinią Santander Bank Polska S.A.). Uprawnienia Aplikacji można odwołać przez zmianę ustawień systemowych na urządzeniu, odinstalowanie Aplikacji, blokując dostęp do iBiznes24 mobile w iBiznes24 internet przez Administratora lub zlecając odbiór uprawnień do iBiznes24 mobile w Centrum Obsługi Biznesu.
 7. Aplikacja nie przechowuje żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika Aplikacji, nie przechowuje danych pozwalających na uwierzytelnienie w serwisie, ani danych Klientów Banku dostępnych po zalogowaniu. Tym samym nie ma możliwości wykonywania operacji przez osobę trzecią w przypadku nieuprawnionego dostępu do zarejestrowanego urządzenia.
 8. W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności nie istnieje Aplikacji lub ją odinstaluj.
 9. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie:
 10. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

Centrum Obsługi Biznesu
ul. Strzegomska  2-4 p. I
53-611 Wrocław
tel: (71) 393 8888
email: cob@santander.pl

Doradcy iBiznes24
tel: (61) 856 5606
email: ibiznes24@santander.pl

Opłata za połączenie z infolinią banku zgodna z taryfą danego operatora.