Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Zmiany w składzie Zarządu Santander TFI S.A

30 grudnia 2022

Z przyjemnością informujemy, że Rada Nadzorcza powołała Szymona Borawskiego-Reks w skład Zarządu Santander TFI.

Szymon Borawski - Reks obejmie nową funkcję z dniem 1 stycznia 2023 roku. Jego działania jako Członka Zarządu, Dyrektora Inwestycyjnego będą skoncentrowane w obszarze inwestycji.

Ponadto, po uzyskaniu zgody KNF, Szymon Borawski–Reks przejmie obowiązki w zakresie nadzoru nad Działem Inwestycyjnym i procesem podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Szymon Borawski–Reks jest związany z Santander TFI od maja 2003 roku, w lipcu 2016 roku objął stanowisko Dyrektora Inwestycyjnego.

„Szymon Borawski–Reks jest doradcą inwestycyjnym, posiada też certyfikat CFA, jest doświadczonym i utytułowanym zarządzającym - laureatem nagród i wyróżnień Alfa dla najlepszego funduszu akcji polskich, stabilnego wzrostu i zrównoważonego. Jestem przekonany, że udział Szymona w pracach zarządu wzmocni naszą organizację i wydatnie przyczyni się do dalszego rozwoju Santander TFI.”- podkreśla Jacek Marcinowski, Prezes Zarządu Santander TFI.