Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Zmiany w składzie Zarządu Santander TFI S.A.

3 marca 2022

Z dniem dzisiejszym Marcin Groniewski, po otrzymaniu nominacji Rady Nadzorczej Santander TFI S.A., obejmuje funkcję Wiceprezesa Zarządu Santander TFI S.A.

Marcin Groniewski ukończył studia magisterskie na kierunku Finanse i Bankowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Posiada szereg certyfikacji z zakresu zarządzania ryzykiem, procesami oraz prowadzenia procesów coachingowych i mentoringowych, jak również zarządzania zmianą.

W bankowości pracuje od 1998 r. i większość tego okresu spędził w obszarach rynków finansowych i kapitałowych. Pełnił różne role w zakresie zarządzania ryzykiem płynności, walutowym i stopy procentowej. Zaczynał pracę jako dealer (1998-2006), następnie zarządzał departamentem prowadzącym handel na rynkach finansowych (2006-2012). W latach 2012 - 2016 odpowiadał za cały obszar operacji skarbowych i łączył to z funkcją Prezesa, a następnie dyrektora Domu Maklerskiego BZWBK. Zgodnie ze strategią Banku przeprowadził proces fuzji Domu Maklerskiego BZWBK z Bankiem (dzisiaj Santander Bank Polska S.A.).

Następnie pełniąc funkcję Dyrektora Obszaru Strategii i Transformacji był odpowiedzialny za operacjonalizację strategii Banku oraz transformację modelu biznesowego Banku. Odpowiadał też za wdrożenie zmian organizacyjnych oraz zarządzanie portfelem programów i projektów biznesowych.

W obecnej funkcji Marcin Groniewski bezpośrednio współpracuje z obszarem sprzedaży i marketingu, z działem finansowym, oraz z działem rozwoju produktów Santander TFI S.A., kompleksowo rozwijając ofertę dla klientów oraz przewagi konkurencyjne na rynku funduszy inwestycyjnych.

W związku z powyższym od dnia 3 marca 2022 roku skład Zarządu Santander TFI S.A. jest następujący:

Jacek Marcinowski - Prezes Zarządu Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Marcin Groniewski - Wiceprezes Zarządu Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Marlena Janota - Członek Zarządu Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Grzegorz Borowski - Członek Zarządu Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Janusz Korpa - Członek Zarządu Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.