Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Santander TFI sygnatariuszem akcji „Równa Firma”

22 kwietnia 2022

Miło nam poinformować, że dążąc do realizacji ESG nie tylko w zakresie produktów, ale też działalności spółki, Santander TFI S.A. został sygnatariuszem deklaracji „Równa Firma”.

Celem akcji „Równa Firma” zainicjowanej przez Forbes i Forbes Women jest wspieranie równości i różnorodności w biznesie poprzez stworzenie równych warunków pracy dla kobiet i mężczyzn.
Podpisując deklarację, Zarząd wyraził wolę wdrożenia w spółce Kodeksu Dobrych Praktyk – siedmiopunktowego zbioru zasad dla firm, którym bliskie są takie wartości jak: różnorodność, równość szans i płac oraz wspieranie kobiet na rynku pracy. Te zasady są także ważne dla Santander TFI, gdzie kobiety już w tej chwili stanowią około 50% pracowników, jednocześnie stanowiąc 46% kadry menedżerskiej. Podpisanie deklaracji to w przypadku naszej firmy wyraz działania i kierunku rozwoju, a nie tylko dążenie.