Rada Nadzorcza BZ WBK TFI SA powołała w skład Zarządu Annę Rybkę.

18 grudnia 2017

Anna Rybka jest związana ze Spółką od ponad dziesięciu lat, koordynując proces zarządzania projektami i wdrażania nowych produktów.

Pobierz pełną treść