Zmiana statutu i prospektu informacyjnego funduszu Santander FIO

10 marca 2021

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, iż 10 marca 2021 roku zmianie ulegają następujące dokumenty funduszu Santander FIO:

I. statut zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

II. prospekt informacyjny funduszu zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Zaktualizowany zgodnie z ww. ogłoszeniami prospekt informacyjny wraz z załączonym do niego statutem funduszu znajduje się poniżej:

Aktualizacja prospektu informacyjnego obejmuje:

  • umożliwienie wypłaty premii inwestycyjnej w formie nabycia JU na rzecz Uczestników Pracowniczych Programów Emerytalnych,
  • ujawnienie informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem wymaganych przepisami prawa europejskiego, które wchodzą w życie z dniem 10 marca 2021 roku.