Zmiana Regulaminu prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego

7 października 2021

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, informuje o zmianie Regulaminu prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego (dalej: „Regulamin IKE”).

Zmiany w Regulaminie IKE dotyczą w szczególności usunięcia z definicji Subfunduszy – subfunduszu Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy oraz subfunduszu Santander Obligacji Europejskich w związku z planowanymi połączeniami subfunduszy, o których mowa w ogłoszeniu z dnia 23 sierpnia 2021 roku.

Zmiany w Regulaminie IKE wchodzą w życie w dniu 22 października 2021 roku.

Poniżej Regulaminy: