Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Zmiana prospektu informacyjnego i statutu funduszu Santander Prestiż SFIO

2 listopada 2023

2 listopada 2023 roku zmieniamy następujące dokumenty funduszu Santander Prestiż SFIO:

I. statut funduszu zgodnie z ogłoszeniami:

ogłoszenie o zmianie statutu (1 sierpnia 2023)

II. prospekt informacyjny funduszu zgodnie z ogłoszeniem:

Dokument zaktualizowany zgodnie z ww. ogłoszeniami wraz z załączonym do niego statutem funduszu zamieszczamy poniżej:

III. Dokument zawierający kluczowe informacje

Zaktualizowany Dokument zawierający kluczowe informacje subfunduszu Santander Prestiż Prosperity (wcześniej: Santander Strategia Stabilna) zamieszczamy poniżej:

IV. Informacja dla Klienta funduszu Santander Prestiż SFIO zgodnie z ogłoszeniem:

Dokument zaktualizowany zgodnie z treścią ww. ogłoszenia, zamieszczamy poniżej:

V. Tabela opłat Santander FIO i Santander Prestiż SFIO

Zaktualizowany dokument zamieszczamy poniżej:

Aktualizacja dokumentów wynika z wprowadzenia zmian dotyczących:

  • nazwy subfunduszu Santander Strategia Stabilna na Santander Prestiż Prosperity,
  • zasad polityki inwestycyjnej ww. subfunduszu poprzez zmianę na subfundusz akcyjny,
  • dodania dla ww. subfunduszu zapisów wynikających z artykułu 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR: Sustainable Finance Disclosure Regulation),
  • zmiany stawki opłaty za zarządzanie ww. subfunduszu na 2,00% w skali roku.