Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Wejście w życie zmian w Regulaminie zarządzania i prowadzenia PPK

24 października 2023

24 października 2023 roku wchodzą w życie zmiany Regulaminu zarządzania i prowadzenia Pracowniczego Planu Kapitałowego Santander PPK SFIO (dalej: regulamin), o których informowaliśmy w ogłoszeniu z dnia 9 października 2023 roku.

Poniżej zamieszczamy regulamin w aktualnym brzmieniu: