Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Zmiana prospektu informacyjnego funduszu Santander Prestiż SFIO

5 kwietnia 2023

W dniu 5 kwietnia 2023 roku zmieniamy prospekt informacyjny funduszu Santander Prestiż SFIO zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Zaktualizowany zgodnie z ww. ogłoszeniem prospekt informacyjny wraz z załączonym do niego statutem funduszu znajduje się poniżej:

Aktualizacja dokumentów obejmuje:

  • zmiany w składzie Zarządu Towarzystwa:
    • Pan Jacek Marcinowski przestaje pełnić funkcję Prezesa Zarządu,
    • Pan Marcin Groniewski – dotychczasowy Wiceprezes Zarządu – zaczyna pełnić funkcję Prezesa Zarządu.
  • zmianę w składzie Rady Nadzorczej
    • Pan Jacek Marcinowski zostaje powołany do Rady Nadzorczej i zaczyna pełnić funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zastępując na tym stanowisku Pana Johna Powera.

Więcej na ten temat.