Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Zmiana prospektu informacyjnego funduszu Santander FIO

1 lipca 2024

1 lipca 2024 roku zmieniamy prospekt informacyjny funduszu Santander FIO zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Dokument zaktualizowany zgodnie z ww. ogłoszeniem wraz z załączonym do niego statutem funduszu zamieszczamy poniżej:

Aktualizacja prospektu wynika w szczególności ze zmiany składu Rady Nadzorczej.