Zmiana Kluczowych informacji dla Inwestorów dla wybranych subfunduszy Santander Prestiż SFIO

23 lipca 2020

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, iż z dniem 23 lipca 2020 roku aktualizacji podlegają Kluczowe informacje dla Inwestorów dla poniższych subfunduszy wydzielonych w ramach funduszu Santander Prestiż SFIO.

Aktualizacja Kluczowych informacji dla Inwestorów jest związana ze zmianą wskaźnika zysku do ryzyka:

  • Santander Prestiż Akcji Europejskich (z 5 na 6),
  • Santander Prestiż Akcji Polskich (z 5 na 6),
  • Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (z 5 na 6),
  • Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (z 2 na 3),
  • Santander Strategia Konserwatywna (z 2 na 3),
  • Santander Strategia Stabilna (z 3 na 4),
  • Santander Strategia Akcyjna (z 4 na 5).

Aktualne dokumenty zamieszczono poniżej:

Kluczowe informacje dla Inwestorów subfunduszu Santander Prestiż Akcji Europejskich,
Kluczowe informacje dla Inwestorów subfunduszu Santander Prestiż Akcji Polskich,
Kluczowe informacje dla Inwestorów subfunduszu Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących,
Kluczowe informacje dla Inwestorów subfunduszu Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych,
Kluczowe informacje dla Inwestorów subfunduszu Santander Strategia Konserwatywna,
Kluczowe informacje dla Inwestorów subfunduszu Santander Strategia Stabilna,
Kluczowe informacje dla Inwestorów subfunduszu Santander Strategia Akcyjna.

Wskaźnik zysku do ryzyka jest syntetyczną wielkością, odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w Subfundusz. Im wyższa wartość wskaźnika, tym wyższy poziom ryzyka związany z inwestycją. Najniższa kategoria na poziomie 1 nie oznacza inwestycji wolnej od ryzyka.