Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Zmiana dokumentu zawierającego kluczowe informacje dotyczącego subfunduszu Santander Prestiż Dłużny Aktywny

19 stycznia 2023

W dniu 19 stycznia 2023 roku zmieniamy dane dotyczące opłaty za wyniki inwestycyjne w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) dla subfunduszu Santander Prestiż Dłużny Aktywny wydzielonego i utworzonego w ramach funduszu inwestycyjnego Santander Prestiż SFIO.

Aktualna treść dokumentu zawierającego kluczowe informacje subfunduszu dostępna jest poniżej: