Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Zmiana dokumentów zawierających kluczowe informacje dotyczących subfunduszy funduszu Santander Prestiż SFIO

10 stycznia 2023

W dniu 10 stycznia 2023 roku zmieniamy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) dla wymienionych poniżej subfunduszy wydzielonych i utworzonych w ramach funduszu inwestycyjnego Santander Prestiż SFIO.

Zmieniliśmy wskaźnik kosztów transakcyjnych a w przypadku subfunduszy:

  • Santander Prestiż Alfa oraz Santander Prestiż Dłużny Aktywny zmodyfikowaliśmy dane służące do naliczania benchmarku,
  • Santander Prestiż Akcji Amerykańskich oraz Santander Prestiż Dłużny Globalny zmodyfikowaliśmy wartości w scenariuszu warunków skrajnych.

Aktualna treść dokumentów zawierających kluczowe informacje poszczególnych subfunduszy dostępna jest poniżej: