Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Wejście w życie zmian w Regulaminie prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego

22 grudnia 2023

Informujemy o wejściu w życie zmienionego Regulaminu prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego (dalej: „Regulamin IKE”).

O zmianie Regulaminu IKE informowaliśmy w ogłoszeniu z dnia 7 grudnia 2023 roku.

Poniżej zamieszczamy regulamin w aktualnym brzmieniu: