Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Nagrody Alfa za 2022 rok przyznane przez Analizy.pl

9 lutego 2023

Nagrody Alfa za 2022 rok przyznane przez Analizy.pl. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że aż 6 funduszy Santander TFI i samo Santander TFI znalazło się na podium.

Otrzymaliśmy 2 statuetki Alfy w kategoriach:

Ponadto zostaliśmy wyróżnieni w kategoriach:

  • akcji polskich (Santander Prestiż Akcji Polskich),
  • zrównoważone (Santander Zrównoważony),
  • stabilnego wzrostu (Credit Agricole Stabilnego Wzrostu),
  • polskich papierów skarbowych długoterminowych (Santander Prestiż Obligacji Skarbowych),
  • Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

Alfy to szczególnie ważne wyróżnienie. To nagroda za efektywność zarządzania, przyznawana tym produktom, które na tle grupy porównawczej dostarczają klientom ponadprzeciętne stopy zwrotu skorygowane o poziom ponoszonego ryzyka. Rok 2022 był wyjątkowo trudny dla inwestycji zarówno na rynkach akcji jak i obligacji. Tym bardziej cieszymy się z przyznanych nagród i ogromnie gratulujemy całemu zespołowi inwestycyjnemu Santander TFI - zarządzającym, analitykom i traderom, a szczególnie zarządzającym nagrodzonymi funduszami Michałowi Hołdzie i Jakubowi Płotce.

Lista zwycięzców Alfy 2022: https://lnkd.in/ddupmqcm