Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Fundusze Santander bardziej dostępne!

1 czerwca 2022

Informujemy, że wprowadziliśmy zmiany w wysokości pierwszej wpłaty do subfunduszu. Minimalna wartość pierwszej wpłaty została obniżona do 100 zł.

Zmiany dotyczą:

  • wszystkich subfunduszy Santander Prestiż SFIO,
  • wszystkich subfunduszy Santander FIO, w tym subfunduszy dostępnych w ramach Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE).

Powyższe zmiany obowiązują dla zleceń złożonych od 1 czerwca 2022 roku.