Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

"Fundusze na fali" według Analiz Online

29 maja 2023

Analizy Online przygotowały listę „funduszy na fali” - zestawienie 10 funduszy z najwyższymi stopami zwrotu od początku roku na dzień 23.05.

Zestawienie otwiera Santander Prestiż Technologii i Innowacji, który inwestuje głównie w akcje wyemitowane przez spółki z sektorów tzw. nowoczesnych technologii (informatycznego, internetowego, telekomunikacyjnego, medialnego, biotechnologicznego). Fundusz ten dwukrotnie – w 2019 i 2020 roku – znalazł się w gronie najzyskowniejszych funduszy otwartych. W pierwszej dziesiątce zestawienia jest również Santander Prestiż Akcji Amerykańskich.

Link do artykułu: https://www.analizy.pl/tylko-u-nas/32656/fundusze-na-fali-fundusze-technologii-i-malych-i-srednich-spolek