10 wrześniawrz 2021

Połączenie subfunduszy

Przypominamy o zamiarze połączenia w najbliższym czasie subfunduszy:

Zobacz więcej
10 wrześniawrz 2021

Co z tą inflacją - webinar już 16 września

Zapraszamy na spotkanie online dotyczące bieżącej sytuacji rynkowej w Polsce i na świecie. Eksperci z Santander TFI S.A. będą rozmawiać o inflacji i zagadnieniach z nią związanych, a także o tym, jak radzić sobie w okresie wyższej inflacji.

Zobacz więcej
10 wrześniawrz 2021

Chcesz wygrać samochód? Masz czas tylko do końca miesiąca

Jeszcze do końca miesiąca możesz wziąć udział w loterii Santander TFI: „Niech Twoje inwestycje nabiorą rozpędu!”. Główną nagrodą w loterii jest Audi e-tron GT quattro. zasady przystąpienia do loterii:

Zobacz więcej
10 wrześniawrz 2021

Ogłoszenie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania grupowego

Przed Sądem Okręgowym w Poznaniu w Wydziale I Cywilnym wszczęte zostało postępowanie grupowe, w trybie ustawy z dnia 17 grudnia 2009 roku o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. nr 7 z 2010 r. poz.44, ze zmianami) z powództwa Jacka Płotkowiaka, działającego jako reprezentanta grupy, przeciwko Santander Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, sygnatura akt I C 1987/19.

Zobacz więcej
31 sierpniasie 2021

Santander Prestiż Future Wealth – nowość w ofercie Santander TFI

Od 31 sierpnia 2021 roku klienci Santander TFI mogą inwestować w subfundusz, który skupia się na megatrendach.

Zobacz więcej
31 sierpniasie 2021

Zmiana prospektu informacyjnego, statutu funduszu Santander Prestiż SFIO, Kluczowych informacji dla Inwestorów oraz Informacji dla Klienta funduszu Santander Prestiż SFIO

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, iż 31 sierpnia 2021 roku zmianie ulegają następujące dokumenty funduszu Santander Prestiż SFIO:

Zobacz więcej
23 sierpniasie 2021

Ogłoszenie o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w ramach funduszu Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z dnia 23 sierpnia 2021 roku

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu (Towarzystwo), wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, działając jako organ Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej: Fundusz), informuje o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu, tj.:

  • subfunduszu Santander Prestiż Akcji Polskich (Subfundusz przejmujący);
  • subfunduszu Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Subfundusz przejmowany).

Zobacz więcej
23 sierpniasie 2021

Ogłoszenie o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w ramach funduszu Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty z dnia 23 sierpnia 2021 roku

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu (Towarzystwo), wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, działając jako organ Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej: Fundusz), informuje o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu, tj.:

  • subfunduszu Santander Obligacji Korporacyjnych (Subfundusz przejmujący);
  • subfunduszu Santander Obligacji Europejskich (Subfundusz przejmowany).

Zobacz więcej
23 sierpniasie 2021

Ogłoszenie o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w ramach funduszu Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty z dnia 23 sierpnia 2021 roku

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu (Towarzystwo), wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, działając jako organ Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej: Fundusz), informuje o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu, tj.:

  • subfunduszu Santander Akcji Polskich (Subfundusz przejmujący);
  • subfunduszu Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Subfundusz przejmowany).

Zobacz więcej
10 sierpniasie 2021

Webinar: Fundusze inwestycyjne jako alternatywa dla depozytów

Zapraszamy na webinar „Fundusze inwestycyjne jako alternatywa dla depozytów”.

Zobacz więcej