Informacja o wezwaniu do złożenia dokumentu akcji

9 lipca 2020

Zarząd Spółki pod firmą Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798).

Wzywa niniejszym akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. Plac Andersa 5, 61-894 Poznań, IV piętro, w godzinach 8.00 – 16.00.