Archiwum WZ | NWZ

WZ 2017

Zapis archiwalny z internetowej transmisji z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 17 maja 2017 r. w godzinach 9:30 - 13:00.

Webcast Uruchomi się w nowym oknie

WZA 17.05.2017 Załącznik
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. w dniu 17 maja 2017 r., wraz z wynikami głosowań nad tymi uchwałami PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Projekty Uchwał
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Uzasadnienie Uchwał
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 5 porządku obrad:

Sprawozdanie Finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. za 2016 rok

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Opinia i raport niezależnego Biegłego Rewidenta

PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 6 porządku obrad:

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za 2016 rok

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Opinia i raport niezależnego Biegłego Rewidenta

PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 7 porządku obrad:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w 2016 roku (obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Zachodniego WBK S.A.)

PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia do pkt 12 porządku obrad
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 18 porządku obrad
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Wzór formularza pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Instrukcja używania systemu zdalnego głosowania
PPS Uruchomi się w nowym oknie

Projekty uchwał i wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika uwzględniają projekty uchwał przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 11/2017 Uruchomi się w nowym oknie z dnia 12 maja 2017 r.

WZ 2016

Zapis archiwalny z internetowej transmisji z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 20 kwietnia 2016 r. w godzinach 9:30 - 11:00.

Webcast Uruchomi się w nowym oknie

WZA 20.04.2016 Załącznik
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. w dniu 20 kwietnia 2016 r., wraz z wynikami głosowań nad tymi uchwałami PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Projekty Uchwał
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Uzasadnienie Uchwał
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 5 porządku obrad:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2015 roku

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Sprawozdanie Finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. za 2015 rok

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Opinia i raport niezależnego Biegłego Rewidenta

PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 6 porządku obrad:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w 2015 roku

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za 2015 rok

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Opinia i raport niezależnego Biegłego Rewidenta

PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Wzór formularza pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Instrukcja używania systemu zdalnego głosowania
PPS Uruchomi się w nowym oknie

Projekty uchwał i wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika uwzględniają zmianę uchwał w sprawie zmiany Statutu Banku przekazaną do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 14/2016 Uruchomi się w nowym oknie z dnia 6 kwietnia 2016 r.

WZ 2015

Zapis archiwalny z internetowej transmisji z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 23 kwietnia 2015 r. w godzinach 9:30 - 11:30

Webcast Uruchomi się w nowym oknie

WZA 23.04.2015 Załącznik
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. w dniu 23 kwietnia 2015 r., wraz z wynikami głosowań nad tymi uchwałami PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Projekty Uchwał
PDF Uruchomi się w nowym oknie

Załącznik do uchwały objętej punktem 13 porządku obrad:

 

Zasady ładu korporacyjnego dla podmiotów nadzorowanych

PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Uzasadnienie Uchwał
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 5 porządku obrad:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2014 roku

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Sprawozdanie Finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. za 2014 rok

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Opinia i raport niezależnego Biegłego Rewidenta

PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 6 porządku obrad:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w 2014 roku

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za 2014 rok

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Opinia i raport niezależnego Biegłego Rewidenta

PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 14 porządku obrad:

Śródroczne sprawozdanie finansowe Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.sporządzonego za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 października 2014 r.

PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Wzór formularza pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Instrukcja używania systemu zdalnego głosowania
PPS Uruchomi się w nowym oknie

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał i wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika uwzględniają zmianę porządku obrad oraz projekt uchwały w sprawie „Polityki wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A.” przekazane raportem bieżącym nr 8/2015 Uruchomi się w nowym oknie z dnia 31 marca 2015 r. (link) Uruchomi się w nowym oknie oraz projekt uchwały w sprawie podziału zysku, przekazany raportem bieżącym nr 10/2015 Uruchomi się w nowym oknie z dnia 8 kwietnia 2015 r.

Informujemy, że papierowa wersja dokumentacji dla akcjonariuszy nie będzie zapewniona

NWZ|WZ 2014

Poniżej znajdują się informacje dotyczące:

 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 30 września 2014 r.
 2. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 r.
 3. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 16 kwietnia 2014 r.

30 września 2014

Zapis archiwalny z internetowej transmisji

Webcast Uruchomi się w nowym oknie

30 czerwca 2014

Zapis archiwalny z internetowej transmisji

Webcast Uruchomi się w nowym oknie

16 kwietnia 2014

Zapis archiwalny z internetowej transmisji

Webcast Uruchomi się w nowym oknie

NWZA 30.09.2014 Załącznik
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. w dniu 30 września 2014 r., wraz z wynikami głosowań nad tymi uchwałami PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A.
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Projekty Uchwał
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Załącznik nr 1 do Uchwały NWZ w sprawie podziału Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. (Plan Podziału)
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Załącznik nr 2 do Uchwały NWZ w sprawie podziału Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. (Projekt aktu założycielskiego spółki Giełdokracja sp. z o.o.)
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 5:
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. podział Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. – Sprawozdanie Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A.

PDF Uruchomi się w nowym oknie

 1. podział Domu Maklerskiego BZ WBK – Sprawozdanie Zarządu Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. podział Domu Maklerskiego BZ WBK – Sprawozdanie Zarządu Giełdokracji
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. opinia biegłego z badania Planu Podziału
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. informacja dotycząca uchwały objętej pkt 5 porządku obrad
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (zawierający projekty uchwał)
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Instrukcja używania systemu zdalnego głosowania
PPS Uruchomi się w nowym oknie
NWZA 30.06.2014 Załącznik
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r., wraz z wynikami głosowań nad tymi uchwałami PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A.
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1.  Projekty uchwał
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 5 i 6 porządku obrad:
 
 1. informacja dotycząca uchwał objętych pkt 5 i 6 porządku obrad
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych wnoszonych na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. opinia biegłego rewidenta dotycząca wyceny wkładów niepieniężnych wnoszonych na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Wzór formularza pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Instrukcja używania systemu zdalnego głosowania
PPS Uruchomi się w nowym oknie

Projekty uchwał oraz wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika uwzględniają projekty uchwał w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Banku oraz w sprawie powołania przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku przekazane raportem bieżącym nr 10/2014 Uruchomi się w nowym oknie z dnia 15 kwietnia 2014 r.

WZA 16.04.2014 Załącznik
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. w dniu 16 kwietnia 2014 r., wraz z wynikami głosowań nad tymi uchwałami PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Projekty Uchwał
PDF Uruchomi się w nowym oknie
4. Uzasadnienie Uchwał PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 5 porządku obrad:
 

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2013 roku

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Sprawozdanie Finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. za 2013 rok

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Opinia i raport niezależnego Biegłego Rewidenta

PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 6 porządku obrad:
 

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w 2013 roku

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za 2013 rok

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Opinia i raport niezależnego Biegłego Rewidenta

PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Wzór formularza pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Instrukcja używania systemu zdalnego głosowania
PPS Uruchomi się w nowym oknie

NWZ|WZ 2013

Poniżej znajdują się informacje dotyczące:

 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 17 kwietnia 2013 r.
 2. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 13 lutego 2013 r.

17 kwietnia 2013

Zapis archiwalny z internetowej transmisji

Webcast Uruchomi się w nowym oknie

13 lutego 2013

Zapis archiwalny z internetowej transmisji

Webcast Uruchomi się w nowym oknie

WZA 17.04.2013 Załącznik
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. w dniu 17 kwietnia 2013 r., wraz z wynikami głosowań nad tymi uchwałami PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A.
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Projekty Uchwał
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Uzasadnienie Uchwał
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 5 porządku obrad:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2012 roku

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Sprawozdanie Finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. za 2012 rok

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Opinia i raport niezależnego Biegłego Rewidenta

PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 6 porządku obrad:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w 2012 roku

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za 2012 rok

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta

PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 7 porządku obrad:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Kredyt Banku S.A. w 2012 roku

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Sprawozdanie Finansowe Kredyt Banku S.A. za 2012 rok

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Raport niezależnego Biegłego Rewidenta

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Opinie niezależnego Biegłego Rewidenta

PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 8 porządku obrad:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kredyt Banku S.A. w 2012 roku

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kredyt Banku S.A. za 2012 rok

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Raport niezależnego biegłego rewidenta

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Opinia niezależnego biegłego rewidenta

PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Wzór formularza pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Instrukcja używania systemu zdalnego głosowania
PPS Uruchomi się w nowym oknie

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał i wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika uwzględniają zmianę porządku obrad oraz projekt uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej przekazane raportem bieżącym nr 22/2013 Uruchomi się w nowym oknie z dnia 27 marca 2013 r., a także projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Banku zgłoszony przez akcjonariusza (opublikowany raportem bieżącym nr 27/2013 Uruchomi się w nowym oknie z dnia 12 kwietnia 2013 r.).

NWZA 13.02.2013 Załącznik
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. w dniu 13 lutego 2013 r., wraz z wynikami głosowań nad tymi uchwałami PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A.
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Projekty Uchwał
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 5 porządku obrad
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Wzór formularza pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
PDF Uruchomi się w nowym oknie

NWZ|WZ 2012

Poniżej znajdują się informacje dotyczące:

 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 30 lipca 2012 r.
 2. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 10 maja 2012 r.

30 lipca 2012

Zapis archiwalny z internetowej transmisji

Webcast Uruchomi się w nowym oknie

10 maja 2012

Zapis archiwalny z internetowej transmisji

Webcast Uruchomi się w nowym oknie

NWZA 30.07.2012 Załącznik
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. w dniu 30 lipca 2012 r., wraz z wynikami głosowań nad tymi uchwałami PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Projekt Uchwały w sprawie połączenia Banku Zachodniego WBK S.A. z Kredyt Bankiem S.A., podwyższenia kapitału zakładowego Banku Zachodniego WBK S.A., zmiany statutu Banku Zachodniego WBK S.A.,
  dematerializacji akcji serii J Banku Zachodniego WBK S.A. oraz ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
PDF Uruchomi się w nowym oknie

Załącznik do Projektu Uchwały NWZ do punktu 6 porządku obrad – Plan Połączenia

PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Uzasadnienie Uchwały w sprawie połączenia Banku Zachodniego WBK S.A. z Kredyt Bankiem S.A., podwyższenia kapitału zakładowego Banku Zachodniego WBK S.A., zmiany statutu Banku Zachodniego WBK S.A.,
  dematerializacji akcji serii J Banku Zachodniego WBK S.A. oraz ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Wzór formularza pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Dokumenty udostępniane zgodnie z art. 505 § 31 w zw. z art. 505 § 1 Kodeksu spółek Handlowych:

Plan połączenia wraz z załącznikami (m.in. załącznikiem dotyczącym ustalenia wartości majątku Kredyt Banku S.A.)

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Opinia biegłego dotycząca badania planu połączenia

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Sprawozdanie Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. uzasadniające połączenie Banku Zachodniego WBK S.A. oraz Kredyt Banku S.A.

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Sprawozdanie finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2009

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2009 roku

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Opinia i Raport biegłego rewidenta za rok 2009

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Sprawozdanie finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2010

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2010 roku

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Opinia i Raport biegłego rewidenta za rok 2010

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Sprawozdanie finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2011

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2011 roku

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Opinia i Raport biegłego rewidenta

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Sprawozdanie Zarządu Kredyt Banku S.A. uzasadniające połączenie Banku Zachodniego WBK S.A. z Kredyt Bankiem

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Opinia biegłego rewidenta, Sprawozdanie Finansowe oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Kredyt Banku S. A za rok 2009

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Opinia biegłego rewidenta, Sprawozdanie Finansowe oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Kredyt Banku S. A za rok 2010

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Opinia biegłego rewidenta, Sprawozdanie Finansowe oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Kredyt Banku S. A za rok 2011

PDF Uruchomi się w nowym oknie
WZA 10.05.2012 Załącznik
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. w dniu 10 maja 2012 r., wraz z wynikami głosowań nad tymi uchwałami PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A.
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Projekty Uchwał
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Uzasadnienie Uchwał
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 5 porządku obrad:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2011 roku

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Sprawozdanie Finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. za 2011 rok

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Opinia i raport niezależnego Biegłego Rewidenta

PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 6 porządku obrad:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w 2011 roku

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za 2011 rok

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Opinia i raport niezależnego Biegłego Rewidenta

PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Wzór formularza pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
PDF Uruchomi się w nowym oknie

Projekty uchwał oraz wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika uwzględniają projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. Informacje o projekcie uchwały, o której mowa powyżej została przekazana raportem bieżącym nr 10/2012 Uruchomi się w nowym oknie.

WZ 2011

20 kwietnia 2011

Zapis archiwalny z internetowej transmisji

Webcast Uruchomi się w nowym oknie

WZA 20.04.2011 Załącznik
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. w dniu 20 kwietnia 2011 r., wraz z wynikami głosowań nad tymi uchwałami PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Projekty Uchwał
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Uzasadnienie Uchwał
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Zmienione Uzasadnienie Uchwał (w związku z informacjami przekazanymi raportem bieżącym nr 8/2011)
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 5 porządku obrad:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2010 roku

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Sprawozdanie Finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. za 2010 rok

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Opinia i raport niezależnego Biegłego Rewidenta

PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 6 porządku obrad:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w 2010 roku

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za 2010 rok

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Opinia i raport niezależnego Biegłego Rewidenta

PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Wzór formularza pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
PDF Uruchomi się w nowym oknie

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, projekty uchwał i wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika uwzględniają zmiany projektu Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie zmiany Statutu Banku oraz projektu Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Banku. Informacje o zmianach Projektów uchwał, o których mowa powyżej zostały przekazane raportami bieżącymi nr: 8/2011 Uruchomi się w nowym oknie oraz 11/2011 Uruchomi się w nowym oknie.

WZ 2010

21 kwietnia 2010

Zapis archiwalny z internetowej transmisji

Webcast Uruchomi się w nowym oknie

WZA 21.04.2010 Załącznik
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Zachodniego WBK S.A. w dniu 21 kwietnia 2010 r., wraz z wynikami głosowań nad tymi uchwałami PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Projekty Uchwał
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Uzasadnienie Uchwał
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 5 porządku obrad:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2009 roku

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Sprawozdanie Finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. za 2009 rok

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Opinia i raport niezależnego Biegłego Rewidenta

PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 6 porządku obrad:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w 2009 roku

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za 2009 rok

PDF Uruchomi się w nowym oknie

Opinia i raport niezależnego Biegłego Rewidenta

PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Wzór formularza pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
PDF Uruchomi się w nowym oknie
 1. Kandydatury do Rady Nadzorczej zgłoszone przez akcjonariusza
PDF Uruchomi się w nowym oknie

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, projekty uchwał i wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika uwzględniają zmiany projektu Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie zmiany Statutu Banku oraz projektu Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Banku. Informacje o zmianach Projektów uchwał, o których mowa powyżej zostały przekazane raportami bieżącymi: nr 5/2010 z dnia 30 marca 2010 r. Uruchomi się w nowym oknie oraz nr 7/2010 z dnia 19 kwietnia 2010 r. Uruchomi się w nowym oknie

Pozostałe

WZ 2009

21 kwietnia 2009

Zapis archiwalny z internetowej transmisji

Webcast Uruchomi się w nowym oknie

  Załącznik
Projekty uchwał PDF Uruchomi się w nowym oknie
Uzasadnienie uchwał PDF Uruchomi się w nowym oknie
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Link Uruchomi się w nowym oknie
Podjęte uchwały PDF Uruchomi się w nowym oknie
Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 21 kwietnia 2009 r. została skreślona z porządku obrad sprawa zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A., tj. pkt 11 porządku obrad. Odstąpiono od zgłoszenia kandydata do Rady Nadzorczej z uwagi na aktualny brak potrzeby dokonania zmian składu Rady. PDF Uruchomi się w nowym oknie

WZ 2008

  Załącznik
Projekty uchwał Link Uruchomi się w nowym oknie
Uzasadnienie uchwał PDF Uruchomi się w nowym oknie
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Link Uruchomi się w nowym oknie
Kandydaci do Rady Nadzorczej  
Aleksander Szwarc PDF Uruchomi się w nowym oknie
Gerry Byrne PDF Uruchomi się w nowym oknie
Waldemar Frąckowiak PDF Uruchomi się w nowym oknie
Aleksander Galos PDF Uruchomi się w nowym oknie
John Power PDF Uruchomi się w nowym oknie
Jacek Ślotała PDF Uruchomi się w nowym oknie
Maeliosa OhOgartaigh PDF Uruchomi się w nowym oknie
James Edward O’Leary PDF Uruchomi się w nowym oknie

WZ 2007

  Załącznik
Projekty uchwał Link Uruchomi się w nowym oknie
Podjęte uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy PDF Uruchomi się w nowym oknie

WZ 2006

  Załącznik
Projekty uchwał Link Uruchomi się w nowym oknie
Podjęte uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Link Uruchomi się w nowym oknie

WZ 2005

  Załącznik
Projekty uchwał Link Uruchomi się w nowym oknie
Podjęte uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Link Uruchomi się w nowym oknie