Rozwijamy bankowość internetową i aplikację mobilną. W najbliższy weekend niektóre z naszych usług będą niedostępne. Więcej

Regulaminy i dokumentacja

MIFID II
Raport z jakości wykonywanych zleceń za 2Q 2019 r. - RTS 27 (260.6 kB ZIP)
MIFID II
Raport z jakości wykonywanych zleceń za 1Q 2019 r. - RTS 27 (303.8 kB ZIP)
Regulaminy
Regulamin wybranych usług skarbowych (286.1 kB PDF)
MIFID II
Raport najlepszych systemów wykonywania zleceń oraz uzyskanej jakości wykonywania zleceń (690.8 kB PDF)
MIFID II
Polityka zawierania zleceń i działania w interesie klienta - obowiązuje od 03.01.2018 (445.3 kB PDF)
MIFID II
Raport z jakości wykonywanych zleceń za 1Q 2018 r. - RTS 27 (1129.7 kB ZIP)
MIFID II
Raport z jakości wykonywanych zleceń za 2Q 2018 r. - RTS 27 (331.1 kB ZIP)
MIFID II
Raport z jakości wykonywanych zleceń za 3Q 2018 r. - RTS 27 (245.0 kB ZIP)
MIFID II
Informacja o ryzykach przy zawieraniu transakcji skarbowych (379.3 kB PDF)
MIFID II
Informacja o Polityce przeciwdziałania konfliktom interesów (414.6 kB PDF)
MIFID II
Zasady klasyfikacji Klientów w Santander Bank Polska - obowiązuje od 03.01.2018 (390.2 kB PDF)
MIFID II
Ogólne warunki zawierania transakcji Skarbowych - obowiązuje od 03.01.2018 (594.2 kB PDF)
MIFID II
Pakiet informacyjny MIFIDII - obowiązuje od 03.01.2018 (460.4 kB PDF)
MIFID II
Koszty i opłaty dotyczące produktów i usług świadczonych przez Bank dla transakcji skarbowych (629.9 kB PDF)
MIFID II
Koszty i opłaty dotyczące produktów i usług świadczonych przez Bank dla transakcji skarbowych (622.3 kB PDF)

do 21.02.2019 r.

MIFID II
Polityka Handlowa Santander Bank Polska S.A. - obowiązuje od 15.11.2018 (415.5 kB PDF)
MIFID II
Lista instrumentów, dla których Santander Bank Polska S.A. działa jako podmiot systematycznie internalizujący transakcje (242.5 kB PDF)
EMIR
Komunikat dotyczący wymogu pozyskania przez klientów kodów LEI (57.2 kB PDF)
EMIR
Klasyfikacja Klientów (1329.5 kB PDF)
Regulaminy
Regulamin terminowych transakcji na stope procentowa FRA (92.9 kB PDF)
Regulaminy
Regulamin transakcji opcji walutowych (154.2 kB PDF)
Regulaminy
Regulamin CIRS Santander Bank Polska SA (121.7 kB PDF)
Regulaminy
Regulamin transakcji walutowych (144.9 kB PDF)
Regulaminy
Regulamin transakcji na papierach wartościowych (380.2 kB PDF)
Regulaminy
Regulamin transakcji lokat strukturyzowanych oraz strategii dwuwalutowej (487.0 kB PDF)
Regulaminy
Regulamin IRS Santander Bank Polska S.A. (118.0 kB PDF)
Regulaminy
Regulamin Transakcji Rynku Walutowego w Santander Bank Polska S.A. dla Przedsiębiorców (387.4 kB PDF)
MIFID II
Raport z jakości wykonywanych zleceń za 4Q 2018 r. - RTS 27 (263.6 kB ZIP)
Regulaminy
Regulamin Transakcji Zamiany Stóp Procentowych w Santander Bank Polska S.A. dla Przedsiębiorców (182.8 kB PDF)