Regulaminy i dokumentacja

Regulaminy
Regulamin Transakcji Lokat Strukturyzowanych dla osób fizycznych - obowiązuje od 16.12.2019 (1604,5 kB PDF)
Regulaminy
Regulamin transakcji opcji walutowych - obowiązuje od 16.12.2019 (624,5 kB PDF)
Regulaminy
Regulamin IRS Santander Bank Polska S.A. - obowiązuje od 16.12.2019 (691,7 kB PDF)
Regulaminy
Regulamin transakcji lokat strukturyzowanych oraz strategii dwuwalutowej - obowiązuje od 16.12.2019 (1584,2 kB PDF)
Regulaminy
Regulamin terminowych transakcji na stope procentowa FRA - obowiązuje od 16.12.2019 (602,1 kB PDF)
Regulaminy
Regulamin CIRS Santander Bank Polska SA - obowiązuje od 16.12.2019 (640,3 kB PDF)
Regulaminy
Regulamin transakcji na papierach wartościowych - obowiązuje od 16.12.2019 (541,3 kB PDF)
Regulaminy
Regulamin zawierania i wykonywania terminowych transakcji walutowych - obowiązuje od 16.12.2019 (670,0 kB PDF)
Regulaminy
Regulamin transakcji opcji na stopę procentową - obowiązuje od 16.12.2019 (578,3 kB PDF)
EMIR
Komunikat dotyczący wymogu pozyskania przez klientów kodów LEI (165,5 kB PDF)
EMIR
Klasyfikacja Klientów (108,4 kB PDF)
MIFID II
Raport z jakości wykonywanych zleceń za 2Q 2019 r. - RTS 27 (260,6 kB ZIP)
MIFID II
Raport z jakości wykonywanych zleceń za 1Q 2019 r. - RTS 27 (303,8 kB ZIP)
Regulaminy
Regulamin wybranych usług skarbowych (286,1 kB PDF)
MIFID II
Raport najlepszych systemów wykonywania zleceń oraz uzyskanej jakości wykonywania zleceń (690,8 kB PDF)
MIFID II
Polityka zawierania zleceń i działania w interesie klienta - obowiązuje od 03.01.2018 (445,3 kB PDF)
MIFID II
Raport z jakości wykonywanych zleceń za 1Q 2018 r. - RTS 27 (1129,7 kB ZIP)
MIFID II
Raport z jakości wykonywanych zleceń za 2Q 2018 r. - RTS 27 (331,1 kB ZIP)
MIFID II
Raport z jakości wykonywanych zleceń za 3Q 2018 r. - RTS 27 (245,0 kB ZIP)
MIFID II
Informacja o ryzykach przy zawieraniu transakcji skarbowych (379,3 kB PDF)
MIFID II
Informacja o Polityce przeciwdziałania konfliktom interesów (414,6 kB PDF)
MIFID II
Zasady klasyfikacji Klientów w Santander Bank Polska - obowiązuje od 03.01.2018 (390,2 kB PDF)
MIFID II
Ogólne warunki zawierania transakcji Skarbowych - obowiązuje od 03.01.2018 (594,2 kB PDF)
MIFID II
Pakiet informacyjny MIFIDII - obowiązuje od 03.01.2018 (460,4 kB PDF)
MIFID II
Koszty i opłaty dotyczące produktów i usług świadczonych przez Bank dla transakcji skarbowych (629,9 kB PDF)
MIFID II
Koszty i opłaty dotyczące produktów i usług świadczonych przez Bank dla transakcji skarbowych (622,3 kB PDF)

do 21.02.2019 r.

MIFID II
Polityka Handlowa Santander Bank Polska S.A. - obowiązuje od 15.11.2018 (415,5 kB PDF)
MIFID II
Lista instrumentów, dla których Santander Bank Polska S.A. działa jako podmiot systematycznie internalizujący transakcje (242,5 kB PDF)
Regulaminy
Regulamin terminowych transakcji na stope procentowa FRA - obowiązuje do 15.12.2019 (92,9 kB PDF)
Regulaminy
Regulamin transakcji opcji na stopę procentową - obowiązuje do 15.12.2019 (125,3 kB PDF)
Regulaminy
Regulamin transakcji opcji walutowych - obowiązuje do 15.12.2019 (154,2 kB PDF)
Regulaminy
Regulamin CIRS Santander Bank Polska SA - obowiązuje do 15.12.2019 (121,7 kB PDF)
Regulaminy
Regulamin transakcji walutowych - obowiązuje do 15.12.2019 (144,9 kB PDF)
Regulaminy
Regulamin transakcji na papierach wartościowych - obowiązuje do 15.12.2019 (380,2 kB PDF)
Regulaminy
Regulamin transakcji lokat strukturyzowanych oraz strategii dwuwalutowej - obowiązuje do 15.12.2019 (487,0 kB PDF)
Regulaminy
Regulamin IRS Santander Bank Polska S.A. - obowiązuje do 15.12.2019 (118,0 kB PDF)
Regulaminy
Regulamin Transakcji Rynku Walutowego w Santander Bank Polska S.A. dla Przedsiębiorców (387,4 kB PDF)
MIFID II
Raport z jakości wykonywanych zleceń za 4Q 2018 r. - RTS 27 (263,6 kB ZIP)
Regulaminy
Regulamin Transakcji Zamiany Stóp Procentowych w Santander Bank Polska S.A. dla Przedsiębiorców (182,8 kB PDF)