Najczęściej wyszukiwane:

Regulacje MIFID II / EMIR

Regulacje MIFID II /
EMIR

 

Regulacja MIFID II

  • Dyrektywa MIFID II to pakiet regulacji przyjętych przez Parlament Europejski w 2014 roku, obejmujący Dyrektywę oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rynków instrumentów finansowych, wraz z aktami wykonawczymi.

    Podstawowym celem MiFID II jest zapewnienie Klientom odpowiedniego poziomu ochrony inwestycyjnej, uczciwej konkurencji w sektorze finansowym oraz gwarantowanie przejrzystości działania firm inwestycyjnych i banków na rynkach instrumentów finansowych w Unii Europejskiej.

Regulacja EMIR

LEI - Raportowanie transakcji do repozytoriów transakcji

Regulacja SFTR