Szukaj na stronie

PRIIP / KID

Dokument zawierający kluczowe informacje (KID) - PRIIP

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP), Santander Bank Polska S.A przekazuje Klientom detalicznym (w rozumieniu klasyfikacji MIFID II) dokument zawierający kluczowe informacje (KID - ang. Key Information Document), dotyczący detalicznych produktów zbiorowego inwestowania. KID odnosi się do instrumentów pochodnych oraz lokat strukturyzowanych i strategii dwuwalutowej, które znajdują się w ofercie Santander Bank Polska S.A.
Zgodnie z Rozporządzeniem PRIIP dokumenty KID udostępniane są Klientom w standardowej formie papierowej.

Mając na uwadze zwiększenie Państwa wygody i większej elastyczności dostępu do dokumentów KID, Bank udostępnia dokumenty KID również w alternatywnych formach przewidzianych w Rozporządzeniu PRIIP tj.:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy e-mail wskazane w umowie
  • na stronie internetowej Banku santander.pl/kid

Warunkiem udostępnienia dokumentu KID w formie alternatywnej jest przekazanie przez Klienta lub osoby, upoważnionej przez Klienta zgody do Banku na udostępnienie dokumentu w formie alternatywnej.

Zgoda może zostać przekazana telefonicznie upoważnionemu pracownikowi Banku, odpowiedzialnemu za Państwa bieżącą obsługę transakcyjną.

W przypadku braku zgody ze strony Klienta, dokumenty KID będą dostępne w formie papierowej w placówkach Santander Bank Polska S.A. a zawieranie transakcji do momentu pobrania wersji papierowej nie będzie możliwe.

Wyszukiwarka dokumentów KID