Santander Corporate & Investment Banking

Kompleksowa obsługa największych klientów korporacyjnych

Globalny zasięg

Grupa Santander jest obecna na 14 dużych rynkach. Jesteśmy silnym graczem w Europie (m.in.: Hiszpania, Polska, Wielka Brytania, Portugalia, Niemcy, Francja, Włochy) i Ameryce Łacińskiej (m.in. Chile, Brazylia, Argentyna, Meksyk), ale prowadzimy też działalność w USA oraz Azji.

Unikalne możliwości

Globalny zasięg daje nam wyjątkowe możliwości w takich obszarach jak rynki kapitałowe, kredytowanie dużych projektów inwestycyjnych czy finansowanie działalności eksportowej. Oferujemy alternatywne źródła pozyskania finansowania na międzynarodowym rynku kapitałowym w ramach Grupy Santander obecnej w TOP10 organizatorów emisji euroobligacji na świecie.

Międzynarodowi eksperci

W szeregach Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej Santander Bank Polska S.A. mamy doświadczonych ekspertów ds. rynków finansowych i bankowości transakcyjnej w kraju. W przypadku projektów międzynarodowych korzystamy także z wiedzy i doświadczenia globalnego zespołu specjalistów oraz dedykowanego zespołu implementacyjnego działającego w ramach Santander Continental Europe. Dzięki temu możemy świadczyć usługi doradztwa m.in. w zakresie strategii finansowania, na najwyższym poziomie.

Indywidualnie budowana oferta

Największym klientom korporacyjnym Santander Bank Polska S.A. oraz korporacjom obsługiwanych w ramach międzynarodowych struktur Grupy Santander oferujemy produkty w pełni dostosowane do ich specyficznych potrzeb realizowane przez dedykowane zespoły projektowe.

 • Kompleksowe rozwiązania
  Kompleksowe rozwiązania

  Oferujemy usługi transakcyjne, finansowanie, gwarancje, obsługę fuzji i przejęć, emisje akcji, zarządzanie płynnością i usługi powiernicze. Prowadzimy działalność na rynkach finansowych oraz dostarczamy specjalistyczne produkty skarbowe, maklerskie i rynku kapitałowego.

 • Szybka reakcja na potrzeby
  Szybka reakcja na potrzeby

  Gwarantujemy natychmiastową odpowiedź zespołu ds. obsługi klienta na zgłaszane zapytania i problemy. Odpowiednio zabezpieczony proces pozwala na szybkie wprowadzenie produktu bez nadmiernego zaangażowania ze strony klienta.

 • Integracja z systemami klienta
  Integracja z systemami klienta

  Odpowiednio dostosowujemy nasze rozwiązania do indywidualnych wymogów systemów klienta, co umożliwia płynną integrację i bezproblemowe wdrożenie.

 • Dostosowanie do lokalnych rynków
  Dostosowanie do lokalnych rynków

  Doskonale orientujemy się w kwestiach prawnych, podatkowych i operacyjnych na lokalnych rynkach. Dzięki temu indywidualnie dostosowujemy nasze rozwiązania do ich specyfiki i obowiązujących regulacji.

Innowacje na globalną skalę

Stale opracowujemy i wdrażamy innowacyjne rozwiązania, korzystając z laboratoriów fintech Grupy Santander.

 • SWIFT GPI

  Jako pierwszy bank w Polsce wdrożyliśmy standard SWIFT GPI, który zapewnia procesowanie płatności zagranicznych w czasie zbliżonym do rzeczywistego dla 16 podstawowych walut świata. Jesteśmy też pierwszym bankiem na świecie, który operuje w tym standardzie dla polskiej waluty.

 • Connectivity

  Wdrożyliśmy Santander Cash Nexus - autorski system prostej i szybkiej łączności dla międzynarodowych firm, który pozwala dostarczać lokalne usługi transakcyjne za pośrednictwem jednego, globalnego punktu wejścia. Opracowaliśmy też platformy wymiany komunikatów takie jak EBICS czy Connect umożliwiające obsługę różnych formatów plików.

 • Blockchain

  W ramach Grupy Santander we współpracy z firmą Ripple wdrażamy One Pay FX - pierwszą aplikację mobilną do płatności międzynarodowych wykorzystującą technologię blockchain. Dzięki niej nasi klienci mogą realizować płatności międzynarodowe w któtkim czasie.

Nasze sukcesy

Pion Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej Santander Bank Polska S.A. jest cenionym liderem na polskim rynku.

Najważniejsze transakcje

2017

 • Udział w największej transakcji finansowania w 2017 r. dla klienta z sektora telekomunikacyjnego oraz pełnienie roli agenta kredytu w tym finansowaniu.
 • Udział w największej ofercie publicznej w historii GPW w Warszawie na łączną kwotę 4,4 mld PLN.
 • Emisja papierów dłużnych w PLN i EUR dla kilku klientów o różnym okresie zapadalności o łącznej kwocie prawie 11 mld PLN (emisja obligacji na rynku polskim dla klientów z sektora usługowego i finansowego, emisja euroobligacji dla klientów z sektora finansowego i energetycznego).
 • Zawarcie znaczących umów finansowania łańcucha dostaw z klientami z sektora handlowego i energetycznego na kwotę przekraczającą 1,0 mld PLN.
 • Udział w pierwotnej ofercie publicznej dla klienta z branży nieruchomości, a następnie wezwanie oraz sfinansowanie wezwania na sprzedaż akcji pozyskanych w wyniku ww. procesu zrealizowane dla zagranicznego inwestora strategicznego.

2018

 • Emisja obligacji na rynku polskim dla klientów z sektora budowlanego i finansowego.
 • Udział we wtórnych ofertach publicznych o wartościach 450 mln EUR oraz 800 mln PLN – dwóch największych transakcjach tego typu w tym roku.
 • Udział w wykupie lewarowanym firmy przetwórstwa przemysłowego przeprowadzonym dla jednego z funduszy private equity.
 • Przeprowadzenie wtórnej oferty publicznej dla polskiej firmy biotechnologicznej w Europie, w ramach której pozyskano 134 mln PLN.
 • Przeprowadzenie prywatnej subskrypcji na akcje polskiej firmy biotechnologicznej na kwotę 175 mln PLN.
 • Przeprowadzenie inauguracyjnej pierwszej emisji euroobligacji Santander Bank Polska S.A. o wartości nominalnej 500 mln EUR, gdzie Pion Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej pełnił rolę wyłącznego aranżera programu emisji oraz wyłącznego prowadzącego książkę popytu emitowanych obligacji.