Konfiguracja wymaganego w sieci firmy adresu serwera proxy w Javie

Konfiguracja wymaganego w sieci firmy adresu serwera proxy w Javie

Uwaga: poniższy opis zmian konfiguracyjnych dotyczy tylko sieci firm, w których wymagane jest ustawienie serwera Proxy dla korzystania z Internetu.

Jeżeli po podaniu PIN’u pokaże się poniższy komunikat:

Komunikat akceptacji

może to wynikać z preferencji sieci firmy (ustawienia serwera Proxy) i konieczne jest wprowadzenie ustawień serwerów Proxy w konfiguracji Javy.

Adres IP serwera Proxy można znaleźć w ustawieniach przeglądarki w opcji:

  • dla Firefox -> Menu -> Opcje -> Zaawansowane -> Sieć -> Ustawienia -> Serwer

Ustawienia adresu IP serwera Proxy

  • dla Internet Explorer -> Narzędzia -> Opcje internetowe -> Połączenia -> Ustawienia sieci LAN

Ustawienia sieci lokalnej LAN w Internet Explorer

  • dla Chrome -> Ustawienia -> Zaawansowane -> Otwórz ustawienia serwera proxy -> Ustawienia sieci LAN.

Ustawienia sieci LAN w Chrome

Wartość adresu IP i Portu serwera Proxy wprowadzamy w konfiguracji Javy w Panelu sterowania -> Java -> General -> Network Settings

Wprowadzamy Address i Port w Use Proxy Server

Następnie zatwierdzamy zmiany i uruchamiamy ponownie przeglądarkę.