Do pobrania

Prospekt informacyjny Santander Prestiż SFIO (4 stycznia 2021)
4 Styczeń 2021 r.
4660.0 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Informacja dla Klienta Santander Prestiż SFIO (4 stycznia 2021)
4 Styczeń 2021 r.
126.1 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
KIID Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny (4 stycznia 2021)
4 Styczeń 2021 r.
90.1 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Karta subfunduszu Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny (18 stycznia 2021)
18 Styczeń 2021 r.
140.3 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Bieżący skład portfela (31 grudnia 2020)
14 Styczeń 2021 r.
242.9 kB
XLSX
pl_PL
Pobierz
 
Bieżący skład portfela (31 grudnia 2020)
14 Styczeń 2021 r.
1067.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Santander SICAV - półroczne sprawozdanie finansowe (30 czerwca 2020)
30 Czerwiec 2020 r.
5711.0 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Santander SICAV - półroczne sprawozdanie finansowe - tłumaczenie (30 czerwca 2020)
30 Czerwiec 2020 r.
1535.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Santander SICAV - roczne sprawozdanie finansowe (31 grudnia 2019)
31 Grudzień 2019 r.
4482.3 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 
Santander SICAV - roczne sprawozdanie finansowe - tłumaczenie (31 grudnia 2019)
31 Grudzień 2019 r.
1683.1 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Prezentowane dane dotyczą wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu oraz zmian wartości jednostek uczestnictwa w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusz.

Dane finansowe subfunduszu, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz tabeli opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI i u dystrybutorów funduszu Santander Prestiż SFIO. Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Wartość aktywów netto subfunduszu Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.

Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.