Zmiana statutu funduszu Santander FIO

29 czerwca 2021

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje o zmianach w statucie funduszu inwestycyjnego Santander FIO, zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Aktualizacja wynika ze zmiany w zapisach polityki inwestycyjnej subfunduszu Santander Obligacji Europejskich polegającej na wykreśleniu wybranych limitów inwestycyjnych, w których występuje odniesienie do ratingu inwestycyjnego nadanego przez co najmniej jedną z następujących agencji ratingowych: Standard&Poors, Moody’s lub Fitch.

Zmiany wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. 30 września 2021 roku.