Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Zmiana statutu funduszu Santander FIO

23 listopada 2022

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje o zmianach w statucie funduszu inwestycyjnego Santander FIO, zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Aktualizacja obejmuje ujednolicenie opisów w zakresie kryteriów doboru lokat do portfeli wszystkich subfunduszy oraz rozszerzenie katalogu instrumentów pochodnych w jakie może inwestować subfundusz Santander Obligacji Korporacyjnych.

Zmiany wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. 24 lutego 2023 roku.