Zmiana prospektu informacyjnego funduszu Santander PPK SFIO

10 marca 2021

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, iż 10 marca 2021 roku zmianie ulega prospekt informacyjny funduszu Santander PPK SFIO zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Zaktualizowany zgodnie z ww. ogłoszeniem prospekt informacyjny wraz z załączonym do niego statutem funduszu znajduje się poniżej:

Aktualizacja obejmuje ujawnienie informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem wymaganych przepisami prawa europejskiego, które wchodzą w życie z dniem 10 marca 2021 r.