Zmiana Kluczowych informacji dla Inwestorów dla subfunduszu Santander PPK 2030

6 lipca 2020

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, iż z dniem 6 lipca 2020 roku aktualizacji podlegają Kluczowe informacje dla Inwestorów dla subfunduszu Santander PPK 2030, wydzielonego w ramach funduszu Santander PPK SFIO.

Aktualizacja Kluczowych informacji dla Inwestorów jest związana ze zmianą wskaźnika zysku do ryzyka (z 3 na 4). Aktualny dokument zamieszczono poniżej:

Kluczowe informacje dla Inwestorów subfunduszu Santander PPK 2030

Wskaźnik zysku do ryzyka jest syntetyczną wielkością, odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w Subfundusz. Im wyższa wartość wskaźnika, tym wyższy poziom ryzyka związany z inwestycją. Najniższa kategoria na poziomie 1 nie oznacza inwestycji wolnej od ryzyka.