Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Zmiana dokumentu zawierającego kluczowe informacje dotyczącego subfunduszu Santander PPK 2040

6 marca 2023

W dniu 6 marca 2023 roku zmieniamy dokument zawierający kluczowe informacje (KID) dla subfunduszu Santander PPK 2040 wydzielonego i utworzonego w ramach funduszu inwestycyjnego Santander PPK SFIO.

KID zmieniamy ze względu na zmianę wartości wskaźnika ryzyka SRI (z 3 na 4).

Aktualna treść dokumentu zawierającego kluczowe informacje subfunduszu dostępna jest poniżej: