Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Zmiana dokumentów formalnych funduszy Santander

8 kwietnia 2024

8 kwietnia 2024 roku zmieniamy następujące dokumenty:

I. prospekty informacyjne zgodnie z ogłoszeniami:

II. statuty zgodnie z ogłoszeniami:

III. dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID)

IV. Informacja dla Klienta funduszu Santander Prestiż SFIO zgodnie z ogłoszeniem:

Aktualizacje wynikają z zmiany siedziby Santander TFI S.A. Dodatkowo w prospektach zaktualizowaliśmy skład Rady Nadzorczej.

Dokumenty zaktualizowane pod tym kątem znajdują się na stronie https://www.santander.pl/tfi/dokumenty