Wejście w życie zmian w Regulaminie zarządzania Pracowniczym Planem Kapitałowym Santander PPK SFIO

2 listopada 2020

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, działając w imieniu Santander PPK SFIO, informuje o wejściu w życie zmienionego Regulaminu zarządzania Pracowniczym Planem Kapitałowym Santander PPK SFIO (dalej: „Regulamin”).

O zmianie Regulaminu Towarzystwo informowało w ogłoszeniu z dnia 16 października 2020 roku.

Poniżej zamieszczamy Regulamin w aktualnym brzmieniu:

Regulamin zarządzania PPK