Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Wejście w życie zmian w Regulaminie serwisu Pracowniczych Planów Kapitałowych dla Pracodawcy

18 października 2022

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, działając w imieniu Santander PPK SFIO, informuje o wejściu w życie zmienionego Regulaminu serwisu Pracowniczych Planów Kapitałowych dla Pracodawcy (dalej: „Regulamin”).

O zmianie Regulaminu Towarzystwo informowało w ogłoszeniu z dnia 3 października 2022 roku.

Poniżej zamieszczamy Regulamin w aktualnym brzmieniu: