Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Wejście w życie zmian w Regulaminie prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego

11 marca 2022

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje o wejściu w życie zmienionego Regulaminu prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego (dalej: „Regulamin IKE”).

O zmianie Regulaminu IKE Towarzystwo informowało w ogłoszeniu z dnia 24 lutego 2022 roku.

Poniżej zamieszczamy Regulamin IKE w aktualnym brzmieniu: