Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Komentarz specjalny – inwestycje w świetle wydarzeń na świecie

17 marca 2022

Zapraszamy do obejrzenia programu Analizy Live, podczas którego Kierownik ds. Alokacji Aktywów – Jacek Grel, CFA rozmawiał z dziennikarzem – Robertem Stanilewicz o sytuacji wojennej w Ukrainie, a także o tym, jak inwestować w świetle tego, co obecnie dzieje się na rynkach.

Zobacz: https://www.youtube.com/watch?v=aszc5Z3qCTA