Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

ALFA 2023 dla Santander TFI!

5 marca 2024

Santander Akcji Małych i Średnich Spółek otrzymał nagrodę Alfa 2023 w kategorii Najlepszy Fundusz Akcji Polskich Małych i Średnich Spółek. Funduszem zarządza Jakub Płotka, CFA.

Oprócz miejsca na podium otrzymaliśmy również 6 wyróżnień w następujących kategoriach:

  • Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych: Santander TFI,
  • Akcji Polskich: Santander Prestiż Akcji Polskich (zarządzający: Jakub Płotka, CFA),
  • Polskich Papierów Skarbowych Długoterminowych: Santander Obligacji Skarbowych oraz Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (zarządzający: Michał Hołda),
  • Polskich Papierów Skarbowych: Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (zarządzający: Paweł Pisarczyk) oraz
  • Stabilnego Wzrostu: Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (zarządzający: Jakub Płotka, CFA i Marta Stępień, CFA).

Nagrody Alfa przyznają Analizy.pl. Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych funduszy inwestycyjnych i TFI na polskim rynku. Nagrody przyznawane są w różnych kategoriach, uwzględniając m.in. wyniki inwestycyjne, poziom ryzyka i innowacyjność.

Cieszymy się i dziękujemy za przyznane wyróżnienia i nagrodę. Gratulujemy całemu zespołowi inwestycyjnemu!