Lista raportów

Raport bieżący nr 22 (2022)

22 listopada 2022

Zmiana daty publikacji wybranych niezaudytowanych danych finansowych za 2022 rok.

Santander Bank Polska S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2022 z dnia 18 listopada 2022 r., informuje o nowej dacie publikacji wybranych niezaudytowanych danych finansowych za 2022 rok.

Wybrane niezaudytowane dane finansowe za 2022 rok zostaną przekazane w dniu 2.02.2023 r. w formie raportu bieżącego.

Pozostałe daty przekazania w roku 2023 raportów okresowych nie uległy zmianie.

Podstawa prawna:
§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20 z późn. zm.).