Lista raportów

Raport bieżący nr 29 (2022)

30 grudnia 2022

Aktualizacja informacji na temat wpływu uchwalenia ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom na wyniki finansowe Grupy Santander Bank Polska S.A. (w zakresie tzw. wakacji kredytowych).

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank"), w nawiązaniu do raportów bieżących: nr 17/2022 z dnia 15 lipca 2022 r. oraz 23/2022 z dnia 29 listopada 2022 r., w związku z ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom ("Ustawa o wakacjach kredytowych"), niniejszym informuje, że zwiększył wartość szacunku wysokości kosztów z tytułu wprowadzonych rozwiązań w zakresie tzw. wakacji kredytowych. Zmiana wartości szacowanego wpływu wakacji kredytowych wynika z konieczności dostosowania poprzednich założeń do aktualnie posiadanych przez Bank danych, w tym przyjęcia założenia, że z wakacji kredytowych skorzysta ok. 63,8% uprawnionych klientów. Z tego tytułu, wynik finansowy brutto Banku w IV kwartale 2022 r. zostanie obciążony dodatkowo kwotą ok. 33 mln zł.

Rzeczywisty wpływ kosztów z tytułu rozwiązań w zakresie tzw. wakacji kredytowych na wynik finansowy Grupy Banku zależeć będzie od m. in.: liczby klientów, którzy skorzystają z tych rozwiązań, liczby rat zawieszonych przez każdego z tych klientów, momentu rozpoczęcia przez nich korzystania z "wakacji kredytowych" oraz od wysokości stóp procentowych. Dodatkowe, szczegółowe informacje dotyczące "wakacji kredytowych" zostaną ujawnione w raporcie rocznym za rok 2022.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

12:59 30 grudnia 2022