Lista raportów

Raport bieżący nr 26 (2022)

19 grudnia 2022

Wpływ zmiany szacunku z tytułu ryzyka prawnego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych na wynik finansowy Grupy Santander Bank Polska S.A. za IV kwartał 2022 roku.

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") informuje, że wpływ decyzji podjętych w dniu 19 grudnia 2022 r. przez Bank oraz przez Santander Consumer Bank S.A. ("SCB") będącego spółką zależną Banku, o zmianie szacunku z tytułu ryzyka prawnego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych na skonsolidowany zysk przed opodatkowaniem IV kwartału 2022 r. wynosi 632 mln złotych, w tym Bank 495 mln złotych oraz SCB 137 mln złotych.

Szczegółowe informacje na ten temat zostaną ujawnione w raporcie finansowym za 2022 rok.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

16:11 19 grudnia 2022