Java a certyfikaty

Java a certyfikaty

Użytkownicy stosujący kartę procesorową jako narzędzie autoryzacji, po zalogowaniu zobaczą w systemie iBiznes24 komunikat. Przeglądarka Firefox:

Komunikat w przeglądarce Firefox

Należy zaznaczyć opcję „I accept the risk and want to run this application.”, następnie należy nacisnąć przycisk Run.

Powiadomienie będzie miało różną postać graficzną zależnie od zainstalowanej wersji Javy.
W wersji 1.6 należy pozostawić zaznaczona opcję „Always trust content from this publisher” oraz kliknąć przycisk Run.

Always trust content from this publisher
 

Przeglądarki Chrome i Internet Explorer:

Komunikat przeglądarki Chrome oraz Internet Explorer

Należy zaznaczyć opcję „Do not show this again for apps from the publisher and location above” , następnie należy nacisnąć przycisk Run.

W wersji 1.7 i 1.8 należy zaznaczyć opcję „Always trust content from this publisher” oraz kliknąć przycisk Run.
W przypadku kliknięcia Cancel użytkownik posługujący się kartą procesorową nie będzie miał możliwości podpisu transakcji i paczek oraz nie będzie mógł wykonać importu.

Always trust content from this publisher

W wersji 1.7.21 należy zaznaczyć opcję „Do not show this again for apps from the publisher and location above” oraz kliknąć przycisk Run.

Always trust content from this publisher

Ponadto może pojawić się poniższy komunikat.

 

Należy wybrać „Do not show again for this app and web site.” i zaznaczyć Allow. Akceptując opcję uzyskasz dostęp przez daną przeglądarkę do strony i nie wystąpi ponowne zapytanie o akceptację.

W zależności od konfiguracji, może pojawić się następujący komunikat:

Należy kliknąć  przycisk Nie.
Aby komunikat się nie pojawiał należy w Ustawieniach Javy w zakładce ‘Advanced’ w sekcji Mixed code zaznaczyć opcję ‘Enable – hide warning and run with protections’.

Enable – hide warning and run with protections

Więcej na temat konfiguracji można dowiedzieć się na stronie Konfiguracja Java.