Najczęściej wyszukiwane:

Tygodnik

27marca2020

Przygotujcie się na złe dane

•    Pojawiające się stopniowo w różnych krajach pierwsze dane statystyczne opisujące rzeczywistość ekonomiczną po wybuchu pandemii wyglądają bardzo ponuro: Wstępne marcowe odczyty PMI dla Europy zanurkowały, najbardziej w sektorze usług, sygnalizując głęboką recesję. W USA liczba osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych wzrosła w ciągu tygodnia o ponad 3 mln (ok. 1% całej populacji), najwięcej w historii; w Norwegii w ciągu dwóch tygodni liczba analogicznych wniosków podskoczyła o 350%, co odpowiada stopie bezrobocia powyżej 10% (najwyżej od Wielkiego Kryzysu w latach 30.).
•    W kolejnych dniach takich statystyk poznamy więcej, jednak to, co teraz mogłoby wywołać kolejną falę pesymizmu, to chyba nie tyle słabość w danych, co informacje sugerujące, że zastój w gospodarkach może się wyraźnie przedłużyć. 
 

20marca2020

W oczekiwaniu na dobre wiadomości

Rozwój pandemii pozostanie kluczowym tematem dla gospodarki i rynków finansowych. Dla nastrojów bardzo ważne będą m.in. informacje o tempie wzrostu ofiar wirusa w różnych krajach. Rządy i banki centralne w większości krajów podjęły już zdecydowane działania ratunkowe, co daje nadzieję na – przynajmniej tymczasową – stabilizację nastrojów. Obserwowane będą pierwsze skrawki danych ekonomicznych, pozwalające ocenić skalę reakcji gospodarek na zamknięcie aktywności w wielu kluczowych obszarach życia. Opublikowany już niemiecki indeks Ifo za marzec wskazuje na bardzo głęboki spadek w niemieckim przemyśle, największy od kryzysu z lat 2008-2009 i spójny z głęboką recesją w tym kraju. (...)

Sprawdź Archiwum

Archiwum tygodników