25listopada2022

Wstępna inflacja i szczegóły PKB

Opublikowana w ostatnich dniach seria danych z października przyniosła w większości przypadków rozczarowania – wzrost płac, sprzedaży detalicznej, produkcji i zamówień przemysłu, a także podaży pieniądza spowolniły i były poniżej prognoz. Wyraźnie pogorszyły się też wyniki finansowe firm w III kwartale. To wygląda jak wstęp do (oczekiwanego przez nas) wyraźnego hamowania gospodarki, którego kulminacji spodziewamy się w I półroczu 2023 (kiedy dynamika PKB r/r spadnie poniżej zera). To wyhamowanie powinno z czasem wesprzeć tendencje dezinflacyjne. Zanim jednak one na dobre się ujawnią, inflacja jeszcze wzrośnie. (...)

18listopada2022

Jakie wejście gospodarki w IV kw.?

Przed nami tydzień wypełniony miesięcznymi danymi z Polski. Widzimy ryzyko, że liczby opisujące bieżącą aktywność gospodarczą w październiku (produkcja przemysłowa i budowlana, w mniejszym stopniu też sprzedaż detaliczna) będą słabsze niż zakłada rynek. Dopiero co zobaczyliśmy, że w III kw. polska gospodarka hamowała w kontrolowanym tempie (wzrost PKB z wynikiem 3,5% r/r nie odbiegł w dół od oczekiwań), ale kulminacja negatywnych czynników wciąż przed nami i liczby z początku IV kw. mogą już o tym świadczyć. Z drugiej strony nie wydaje nam się, żeby już w październikowych odczytach widać było negatywne dostosowanie rynku pracy do osłabionej koniunktury – zarówno my jak i konsensus rynkowy stawiamy na utrzymanie się wysokiego (choć nie tak wysokiego jak CPI) tempa wzrostu płac i jedynie delikatne obniżenie tempa wzrostu zatrudnienia.

Sprawdź Archiwum

Archiwum tygodników