Najczęściej wyszukiwane:
14czerwca2019

Spotkania z globalną niepewnością

Kluczowe wydarzenia najbliższych dwóch tygodni
• Wątek wojen handlowych w wypowiedziach światowych przywódców nie zniknie zapewne z pierwszego planu w najbliższym czasie i wciąż utrzymywać się będą obawy odnośnie do perspektyw globalnego wzrostu gospodarczego. Przedstawiciele głównych banków centralnych: Fed, EBC, Banku Anglii i Banku Japonii będą mieli w tym tygodniu okazję do wyjaśnienia swojego poglądu i planów.
• Prezydenci USA i Chin mają spotkać się podczas szczytu G20 w Osace 28-29 czerwca. Spotkanie może być kamieniem milowym w toczących się rozmowach handlowych.

7czerwca2019

Banki centralne gotowe do działania

Kluczowe wydarzenia tygodnia

  • Prognozujemy, że tempo wzrostu eksportu iimportu przyspieszyło po marcowym spowolnieniu. Krajowa produkcja przemysłowa zaskoczyła w kwietniu na plus notując najwyższy przyrost r/r do lipca 2018 r., mimo że kwietniowy eksport Niemiec mocno spadł. Istotny wzrost sprzedaży detalicznej mógł z kolei pomóc odbudować się importowi. Ogólnie, zakładamy, że saldo obrotów bieżących jeszcze się poprawiło notując w kwietniu prawie 1 mld € nadwyżki. Finalny CPI za maj raczej nie zaskoczy, ale pomoże nam dokładniej oszacować inflację bazową (na tę chwilę oczekujemy 1,6-1,7% r/r).
  • Za granicą, uwaga rynku skupi się zapewne na danych z USA, szczególnie na majowej inflacji. Rynek wycenia teraz więcej niż 25 pb obniżki stóp w USA w ciągu 6 miesięcy, 50 pb w ciągu 9 miesięcy oraz 75 pb w ciągu 12 miesięcy pod wpływem obaw o wpływ wojen handlowych na tempo wzrostu amerykańskiej gospodarki.

Sprawdź Archiwum

Archiwum tygodników