11października2022

W pogoni za płaskowyżem

Serwis ekonomiczny | MAKROskop

Światowa gospodarka hamuje.  Niemcy i cała strefa euro szybkim krokiem zmierzają w kierunku recesji. Aktywność gospodarcza w Polsce również znajduje się na trajektorii spadkowej i dołek w tym mini-cyklu zapewne jeszcze przed nami, gdzieś na początku przyszłego roku. O jego głębokości przesądzi skala problemów energetycznych w sezonie grzewczym. Precyzyjne prognozowanie dynamiki PKB jest w tej chwili bardzo utrudnione, po pierwsze z racji ogromnej niepewności dot. sytuacji na rynku energii (pogoda zimą jest dla nas równie trudna do przewidzenia jak poczynania Rosji), po drugie z racji rewizji przez GUS danych o PKB za ostatnie 12 lat, za którą nie poszła jeszcze publikacja danych kwartalnych. Wzrost PKB w 2021 r. wyniósł 6,8% a nie 5,9%, ale zmianie mogły też ulec dane z początku br. Dopóki ich nie znamy, utrzymujemy dotychczasowe prognozy wzrostu PKB na 2022-23. (...)

5września2022

Czas gazokalipsy

Serwis ekonomiczny | MAKROskop

Od czasu opublikowania naszego poprzedniego raportu w połowie lipca pojawiło się wiele informacji, które każą patrzeć w gospodarczą przyszłość z coraz większą ostrożnością. Dane o PKB za II kwartał zaskoczyły mocnym spadkiem o 2,1% kw/kw i chociaż był to przede wszystkim efekt korekty zapasów, to perspektywy konsumpcji i inwestycji wyglądają coraz mniej różowo. Największym zagrożeniem jest sytuacja na rynkach energetycznych w Europie, które stają w obliczu realnego zagrożenia niedoborem gazu w sezonie zimowym z powodu ograniczenia dostaw z Rosji. Już teraz drastyczny wzrost rynkowych cen gazu i elektryczności skłania część firm to ograniczania działalności. Gdyby zimą konieczne było racjonowanie dostaw surowca, skala problemów będzie nieporównanie większa.  (...)

Sprawdź Archiwum

Archiwum Makroskopu