8czerwca2021

Wzrost na piątkę

Serwis ekonomiczny | MAKROskop

Ledwie kilka tygodni po tym, jak trzecia fala pandemii Covid-19 wywołała rewizje w dół prognoz gospodarczych dla Polski, tendencja odwróciła się: najnowsze wskaźniki ekonomiczne są coraz bardziej optymistyczne i sygnalizują, że scenariusz gospodarczy może być dużo lepszy od wcześniejszych przewidywań. Popyt zaczął odbijać już na samym początku roku, gdy wciąż obowiązywały ograniczenia pandemiczne, a wraz ze zdejmowaniem restrykcji i zmniejszaniem niepewności, gorączka zakupów będzie zapewne przybierała na sile a wzrost gospodarczy szedł coraz wyżej. Ten pogląd wspierają bilanse gospodarstw domowych i firm – i jedne, i drugie są w zadziwiająco dobrej formie i nie tylko nie ucierpiały w czasie pandemii, ale wręcz się poprawiły.  (...)

5maja2021

Lepiej, szybciej, mocniej

Serwis ekonomiczny | MAKROskop

Ostatnie dane makroekonomiczne z Polski potwierdziły wyraźne odbicie w górę zarówno po stronie aktywności ekonomicznej (pomimo trwającej trzeciej fali pandemii i restrykcji społeczno-ekonomicznych) jak też inflacji. Widoczne ożywienie w handlu międzynarodowym powinno nadal wspierać polski sektor przemysłowy, a postęp w procesie szczepień i łagodzenie pandemicznych restrykcji powinny ożywić popyt konsumentów w dalszej części tego roku. Czynnikiem hamującym odbudowę aktywności firm mogą być narastające problemy z zaburzeniami w łańcuchach dostaw, wydłużające się terminy zaopatrzenia, braki komponentów i siły roboczej. Nie wydaje nam się jednak, aby były to czynniki na tyle silne, aby zapobiec znacznemu ożywieniu gospodarczemu w II połowie br. Mogą one jednak odcisnąć wyraźne piętno na perspektywach inflacji (...)

Sprawdź Archiwum

Archiwum Makroskopu