Najczęściej wyszukiwane:

MAKROskop

4listopada2019

Poczekamy, zobaczymy

Serwis ekonomiczny | MAKROskop

Zgodnie z oczekiwaniami, PiS wygrało wybory parlamentarne w październiku, zdobywając zwykłą większość w Sejmie (235 z 460 mandatów), więc nadal będzie rządzić samodzielnie. Jednocześnie, partia rządząca utraciła większość w Senacie (48 na 100 miejsc). Nie oznacza to paraliżu procesu legislacyjnego, gdyż Sejm może odrzucić senackie veto większością bezwzględną, ale może wydłużyć prace nad nowymi ustawami. Pierwsze posiedzenie nowego parlamentu jest zaplanowane na 12 listopada i do tego czasu nie poznamy oficjalnie składu nowego rządu. Politycy PiS sugerowali jednak, że skład gabinetu nie zmieni się mocno, a Mateusz Morawiecki pozostanie premierem. (...)

2października2019

Wielowymiarowa układanka

Serwis ekonomiczny | MAKROskop

Niepewność pozostaje wspólnym mianownikiem zarówno oceniając perspektywy lokalne, jak i globalne. Światowe banki centralne luzują politykę pieniężną, dyskusja nt. potrzeby skoordynowanej stymulacji fiskalnej się nasila, ale wciąż nie jest jasne kiedy uzdrowi to globalną gospodarkę. Jak na razie zapaść w międzynarodowym handlu i przetwórstwie się pogłębia, przy rosnącym ryzyku rozprzestrzenienia się negatywnych skutków na rynek pracy i sektor usług. Jak wskazywaliśmy poprzednio, im dłuższa stagnacja w Europie, tym większe zagrożenie dla krajowej gospodarki i to pomimo jej relatywnej odporności oraz mimo pakietu fiskalnego, łagodzącego efekt szoków zewnętrznych. Najnowsze dane miesięczne sugerują, że tempo wzrostu polskiego PKB spowolniło w III kw. do ok. 4%, co pozwala nam na utrzymanie prognozy dla całego 2019 na 4,3% i 3,5% w 2020. Czynników ryzyka jednak przybywa.

Sprawdź Archiwum

Archiwum Makroskopu