MAKROskop

14września2023

Wszystkie ręce na pokład

Serwis ekonomiczny | MAKROskop

Przeciąganie liny, o którym napisaliśmy po raz pierwszy ponad rok temu, pomiędzy zwolennikami tezy o nadchodzącej globalnej recesji, która miałaby zmusić banki centralne do szybkich obniżek stóp procentowych, a oczekującymi uporczywej inflacji i stóp pozostających „wyżej na dłużej”, nadal trwa. W USA widmo recesji zdaje się wciąż oddalać, w Europie przeważają negatywne sygnały, skłaniające do rewizji w dół prognoz wzrostu gospodarczego. Na obu kontynentach banki centralne zbliżają się najwyraźniej do końca cykli zacieśnienia polityki pieniężnej, otwarta jednak pozostaje kwestia kiedy zaczną te cykle odwracać. Naszym zdaniem nie wcześniej niż w II półroczu 2024 – priorytetem dla EBC i Fed pozostaje inflacja. Liderami w normalizacji stóp procentowych są banki centralne Ameryki Łacińskiej, a we wrześniu w ich ślady podążył NBP, zaskakując redukcją stopy referencyjnej o 75pb. (...)

13lipca2023

Gorzej być nie może

Serwis ekonomiczny | MAKROskop

Mniej więcej kwartał temu zastanawialiśmy się nad konsekwencjami problemów amerykańskich banków regionalnych dla perspektyw gospodarczych. Wygląda na to, że mieliśmy rację oceniwszy wówczas, że nie rozwiną się one w poważny kryzys finansowy, ani nie pogorszą znacząco tempa rozwoju głównych gospodarek. Obawy o recesję w USA po raz kolejny nie ziściły się, chociaż narastają wątpliwości co do koniunktury w Europie, wynikające m.in. z przeciągającego się braku ożywienia w Chinach i sygnałów słabnięcia popytu konsumentów w obliczu coraz mocniej odczuwalnych skutków zacieśnienia monetarnego. Myliliśmy się bowiem założywszy, że perturbacje w sektorach bankowych wyraźnie zmniejszą determinację głównych banków centralnych do dalszych podwyżek stóp procentowych. W krajach rozwiniętych trwa cykl zacieśniania polityki pieniężnej, który będzie zapewne kontynuowany po wakacjach.  (...)

Sprawdź Archiwum

Archiwum Makroskopu