10czerwca2022

Podchodzenie do szczytu

Serwis ekonomiczny | MAKROskop

Jak pisaliśmy już wcześniej, krajowa gospodarka rozpoczęła ten rok wysoką dynamiką. W ostatnim miesiącu poznaliśmy jednak dane, które wskazują na stopniowe pogarszanie się jej perspektyw. (...) Naszym zdaniem negatywnych sygnałów będzie w najbliższych miesiącach coraz więcej. (...) Nadal spodziewamy się szczytu inflacji w miesiącach letnich, na poziomie ok. 15-16% r/r, a potem stabilizację lub lekki spadek. (...) Pogorszenie perspektyw gospodarczych i wizja zbliżającego się szczytu inflacji wpłynęła na zmianę nastawienia prezesa NBP, Adama Glapińskego, który po czerwcowym posiedzeniu zasugerował, że RPP jest bliżej końca cyklu podwyżek niż jego początku. Spodziewamy się kolejnej podwyżki o 75 pb w lipcu i potem o 25 pb we wrześniu, co doprowadzi stopę referencyjną do 7,00%. Nadal naszym zdaniem ryzyko jest jednak asymetrycznie skrzywione górę, przede wszystkim ze względu na możliwy kolejny szok inflacyjny jesienią (ceny żywności) (...)

10maja2022

Rok świstaka

Serwis ekonomiczny | MAKROskop

Szybko rosnąca inflacja stała się problemem numer jeden w Polsce i na świecie i jednocześnie ogromnym zmartwieniem dla banków centralnych, które przez długi czas bagatelizowały ryzyko utrwalenia się wzrostu cen, utrzymując, że ma on charakter przejściowy. Teraz zdają sobie sprawę, że stopy inflacji wzrosły za wysoko i ryzyko odkotwiczenia oczekiwań inflacyjnych jest znaczne. Nie przypadkiem szef Fed Jerome Powell rozpoczął ostatnią konferencję prasową od zwrócenia się do zwykłych obywateli i podkreślenia, że inflacja jest o wiele za wysoka i bank jest zdeterminowany aby ją obniżyć. Podobnym tropem poszedł prezes NBP Adam Glapiński, stwierdzając na swojej konferencji, że „inflacja jest bardzo potężnym złem" a RPP będzie podnosić stopy do momentu, aż nabierze pewności, że dynamika cen obniży się w sposób trwały. (...)

Sprawdź Archiwum

Archiwum Makroskopu