Najczęściej wyszukiwane:

MAKROskop

3marca2020

CPI powyżej PKB

Serwis ekonomiczny | MAKROskop

Nadzieje na odbicie muszą zostać na razie odłożone wskutek rozprzestrzeniania się koronawirusa czemu towarzyszą próby państw skoordynowania działań zmierzających od opanowania sytuacji. Rynkowe nastroje mogą się poprawić szybciej niż odbije wzrost, jeśli inni decydenci pójdą w ślady Fed, który obniżył stopy o 50pb na nieplanowanym posiedzeniu.

Pod koniec lutego GUS opublikował szczegółowe dane o PKB za IV kw., które skłoniły nas do rewizji ścieżki PKB na 2020. Prognoza na cały 2020 nie uległa dużej zmianie, ale kwartalne szacunki układają się teraz bardziej w trend wzrostowy niż stabilizację wokół 3%. Według nas, próby oszacowania wpływu jaki na globalną gospodarkę będzie miał COVID-19 obarczone są bardzo dużym błędem, ale jest oczywiste, że ryzyko dla naszych prognoz wzrostu PKB Polski w 2020 jest w dół, nawet po ostatniej rewizji. (...)
 

3lutego2020

Zawirusowany wzrost

Serwis ekonomiczny | MAKROskop

Wzrost polskiego PKB w 2019 r. na poziomie 4,0% na pierwszy rzut oka nadal wygląda na całkiem niezły wynik (plasując nas pod tym względem prawdopodobnie w pierwszej piątce w UE), ale tak naprawdę oznacza, że w ostatnim kwartale ub.r. gospodarka wyhamowała znacznie bardziej niż się spodziewano. Wzrost PKB w IV kw. można oszacować na 2,8-3,1% r/r, przy założeniu braku istotnych rewizji poprzednich kwartałów. Co zaskakujące, pogorszenie nastąpiło nie tam gdzie się go spodziewaliśmy, dotykając konsumpcję prywatną i eksport netto, podczas gdy inwestycje przyspieszyły pod koniec roku. (...)

Sprawdź Archiwum

Archiwum Makroskopu