Uważaj na telefony od oszustów! Przestępcy wyłudzają poufne dane poprzez rozmowę telefoniczną. Więcej na naszej stronie >

3sierpnia2021

Inflacja nie odpuszcza

Serwis ekonomiczny | MAKROskop

Ostatnie dane nt. krajowej aktywności ekonomicznej były mniej więcej zgodne z naszymi oczekiwaniami i potwierdzały naszą prognozę, że w II kw. 2021 r. gospodarka wracała do normalności, a roczna dynamika PKB była najprawdopodobniej dwucyfrowa. W całym roku gospodarka urośnie prawdopodobnie o ok. 5%. W górę zaskoczyła natomiast inflacja: w lipcu podskoczyła aż do 5,0% r/r i była najwyższa od 20 lat. Nie znamy jeszcze szczegółowych danych, ale wygląda na to, że to nie jest wyłącznie sprawka czynników niebazowych i wzrost cen okazuje się (ponownie) bardziej uporczywy niż się spodziewano, przesuwając w górę prognozy inflacji na kolejne kwartały. (...)

7lipca2021

Rosnąca cena ożywienia

Serwis ekonomiczny | MAKROskop

To jest kolejny rok huśtawki prognoz: W ciągu zaledwie kilku miesięcy przeszliśmy od obniżek prognoz gospodarczych spowodowanych obawami o 3cią falę pandemii do znoszenia restrykcji, fali optymizmu i podwyżek szacunków PKB; od wyjątkowo zimnego kwietnia i maja do bardzo gorącego czerwca; od sygnałów nt. obniżek stóp procentowych na początku roku do rosnących oczekiwań na podwyżki. Jednym obszarem, w którym kierunek zmiany prognoz istotnie się nie zmienił, jest inflacja: wzrost CPI niemal się podwoił od grudnia do maja, a oczekiwania analityków na 2021 i 2022 r. systematycznie pną się w górę (...)

Sprawdź Archiwum

Archiwum Makroskopu