Najczęściej wyszukiwane:
30maja2019

Ciepło, ale za oknem chmury

Serwis ekonomiczny | MAKROskop

Gospodarka nie zraziła się wieszczeniem przez ekonomistów, w tym nas, spowolnienia i nadal szybko rośnie. Wstępny odczyt PKB za I kw. zaskoczył pozytywnie wynikiem 4,6% r/r, niewiele ustępującym 4,9% z IV kw. 2018 a 1,4% wzrostu kw./kw. w ujęciu odsezonowanym to jeden z lepszych wyników od początku ożywienia gospodarczego. Co za nim stoi dowiemy się 31 maja, ale z cząstkowych danych można wywnioskować, że struktura będzie zdrowa: bez oznak zmęczenia długotrwałym utrzymywaniem wysokiego tempa, bez negatywnego wkładu eksportu netto wywołanego słabą kondycją strefy euro i bez oznak asekuracyjnej polityki inwestycyjnej firm wobec wątpliwości czy koniunktura światowa poprawi się w II poł. roku. Choć cykl gospodarczy jest mocno zaawansowany, dane z firm zatrudniających ponad 50 osób pokazały w I kw. najsilniejszy wzrost nakładów inwestycyjnych od 2007 r. (21,7% r/r), co częściowo stanowi odpowiedź na niedobór siły roboczej.

25kwietnia2019

Wiosną ceny rosną

Serwis ekonomiczny | MAKROskop

Nadeszła wiosna, a wraz z nią coraz więcej sygnałów, że inflacja będzie pięła się w górę szybciej niż oczekiwał rynek i bank centralny. Inflacja bazowa zaczęła już przyspieszać na początku roku i naszym zdaniem ten trend się utrzyma. Wzrost gospodarczy w Polsce jest nadal solidny (nasza prognoza PKB zostaje bez zmian: 4,5% r/r w I kw. i 4,1% w 2019) i napędza go głównie konsumpcja prywatna, która zostanie wkrótce dodatkowo wzmocniona nowymi transferami. Napięcia na rynku pracy się utrzymują. Firmy stoją w obliczu szybko rosnących kosztów (...)

Sprawdź Archiwum

Archiwum Makroskopu