MAKROskop

9kwietnia2024

Na trwały spadek inflacji do celu trzeba poczekać

Serwis ekonomiczny | MAKROskop

Podczas gdy spadek inflacji w głównych gospodarkach wyhamował, a rynek spodziewa się coraz mniejszej liczby obniżek stóp w USA i strefie euro, inflacja w Polsce po raz kolejny zaskoczyła w dół i obniżyła się do 1,9% r/r, poniżej celu po raz pierwszy od maja 2019 r. Kolejne miesiące przyniosą najprawdopodobniej wyższe odczyty inflacji, a jednocześnie inflacja bazowa najprawdopodobniej pozostanie podwyższona, w przedziale 4-5% do końca 2025 r. Wzrost płac realnych przyspieszył w lutym do niemal 10%, najmocniej do lat 90-ych, a nominalny wzrost płac pozostanie naszym zdaniem dwucyfrowy. To będzie się przyczyniać do przyspieszenia konsumpcji, która będzie głównym motorem wzrostu. Lutowe dane o aktywności pokazały pozytywne niespodzianki w sprzedaży i produkcji przemysłowej. Perspektywa ożywienia PKB (oczekujemy 3% w tym roku) i utrzymania podwyższonej inflacji bazowej i sprawi, że RPP najprawdopodobniej nie zmieni stóp do połowy 2025 r.

13marca2024

Przedwiośnie

Serwis ekonomiczny | MAKROskop

Ponad dwa lata od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji rosyjskiej na Ukrainę i mniej więcej rok od zawirowań w sektorach bankowych w USA i Europie, wizja tzw. twardego lądowania w światowej gospodarce nie tylko się nie zrealizowała, ale wciąż się oddala w bliżej nieokreśloną przyszłość. Nie oznacza to, że wszystko jest świetnie, ponieważ np. koniunktura w gospodarce niemieckiej wciąż wyróżnia się mocno negatywnie na tle innych krajów, co dla dużej części polskich firm jest nie lada wyzwaniem. Niemniej, pojawia się coraz więcej sygnałów, że światowy przemysł najgorsze ma już za sobą. 
Podtrzymujemy prognozę wzrostu PKB w Polsce na ten rok na poziomie ok. 3%, wierząc, że umiarkowany wzrost konsumpcji i inwestycji oraz odwrócenie cyklu zapasów będą w stanie zrównoważyć utrzymującą się jeszcze jakiś czas słabość popytu zewnętrznego.  (...)

Sprawdź Archiwum

Archiwum Makroskopu