Najczęściej wyszukiwane:

Komentarz ekonomiczny

15lipca2020

Presja na wzrost cen nie odpuszcza

Czerwcowa inflacja wyniosła 3,3% r/r, zgodnie ze wstępnym odczytem i wobec 2,9% r/r w maju. Wzrost rocznego wskaźnika to głównie efekt wyższych cen paliw (dodały 0,2 punktu procentowego do CPI) oraz inflacji bazowej, która naszym zdaniem wzrosła do 4,3% r/r z 3,8% r/r (oficjalne dane poznamy jutro). Spodziewamy się spadku inflacji w kolejnych miesiącach poniżej 2% r/r na początku 2021, przy czym w krótkim okresie wciąż mogą pojawiać się zakłócenia związane z efektami epidemii koronawirusa. Wg wstępnych danych GUS o handlu zagranicznym w maju odżył eksport do strefy euro i innych krajów rozwiniętych, ale nie import z tych kierunków, w rezultacie saldo handlowe było  najwyższe od co najmniej 2004 r.

14lipca2020

Pesymistyczne prognozy, ale stopy bez zmian

Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian: stopę referencyjną na poziomie 0,1%, stopę lombardową na 0,5%, stopę depozytową na 0,0%. Po raz kolejny zrezygnowano z konferencji prasowej po posiedzeniu. Jak zwykle w lipcu, RPP zapoznała się z uaktualnionymi projekcjami ekonomicznymi NBP, których główne wyniki zostały przedstawione w komunikacie prasowym (szczegóły w tabeli poniżej). Projekcje zakładają głęboką recesję w 2020 r. i dość ograniczone odbicie PKB w 2021 r., co jest scenariuszem bardziej pesymistycznym niż konsensus rynkowy, czy np. niedawno publikowane prognozy MFW i KE. Bank centralny  zakłada stabilizację inflacji w latach 2021-2022 znacznie poniżej oficjalnego celu inflacyjnego 2,5% (...)

22czerwca2020

Konsumenci wrócili do sklepów

W maju sprzedaż detaliczna zaskoczyła w górę spadając o jedynie 7,7% r/r (konsensus rynkowy -11,7% r/r, nasza prognoza -14,0% r/r). O ile poprawa z -22,9% r/r odnotowanych w kwietniu była szeroko oczekiwana z uwagi na zdejmowanie ograniczeń (otwarcie centrów handlowych 4 maja), skala tej poprawy jest pozytywną niespodzianką. W czerwcu wszystkie sektorowe wskaźniki nastrojów w biznesie znów się poprawiły, ale tym razem mocniej niż przed miesiącem.
 

Sprawdź Archiwum

Archiwum komentarzy