Najczęściej wyszukiwane:

Komentarz ekonomiczny

18września2020

Mniej dynamiczne odbicie produkcji

Produkcja przemysłowa wzrosła w sierpniu o 1,5% r/r, mniej niż my (2,9%) i rynek (3,4%) oczekiwaliśmy. Głównym silnikiem ożywienia są dobra trwałego użytku, chociaż widać pewne wyhamowanie pozytywnych tendencji. PPI spadł 1,2% r/r, zgodnie z naszą prognozą.

17września2020

Powroty na pełne etaty

W sierpniu dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw poprawiła się do -1,5% r/r z -2,3% r/r. Prawdopodobnie znaczna część odbicia w zatrudnieniu to pokłosie normalizacji czasu pracy – skracanego w wielu firmach po wybuchu pandemii, a to oznaczałoby, że dla dalszych wzrostów nie ma już wiele miejsca. Tempo wzrostu płac nie zaskoczyło odbijając do 4,1% r/r z 3,8% r/r.
 

15września2020

Inflacja zeszła poniżej 3%

Finalny odczyt inflacji CPI za sierpień potwierdził jej spadek do 2,9% r/r z 3,0%. Wzrost cen usług obniżył się do 6,6% r/r z 7,3%. Podtrzymujemy nasz szacunek, że inflacja bazowa wyniosła 4,1% r/r wobec 4,3% w lipcu i zakładamy dalszy spadek zarówno głównej jak i bazowej miary inflacji w kolejnych miesiącach. Dane GUS o handlu zagranicznym w lipcu pokazały odbicie w imporcie i stabilizację w eksporcie przy istotnym odżyciu obrotów z UE.

Sprawdź Archiwum

Archiwum komentarzy