Najczęściej wyszukiwane:

Komentarz ekonomiczny

23stycznia2020

Sprzedaż w formie, optymizm w dół

Sprzedaż detaliczna wzrosła w grudniu 5,7% r/r, zgodnie z naszymi oczekiwaniami i trochę poniżej konsensusu rynkowego. Sądzimy, że tempo wzrostu sprzedaży detalicznej i konsumpcji spowolni jeszcze, ale i tak spożycie indywidualne pozostanie głównym silnikiem wzrostu ekonomicznego dzięki rosnącym świadczeniom społecznym. Wnioski ze styczniowego badania nastroju konsumentów są podobne – ogólnie, nastrój powoli się pogarsza, ale skłonność do dokonywania dużych zakupów pozostaje wysoka.

22stycznia2020

Dane sugerują dalsze spowolnienie PKB

Produkcja przemysłowa wzrosła w grudniu o 3,8% r/r, mniej niż oczekiwano. Po oczyszczeniu z wahań sezonowych, dane pokazały spadek produkcji o 2,9% m/m (najgorszy wynik od 2009 r.) i wzrost w ujęciu r/r o 2,1%. Grudniowy zestaw danych (produkcja w budownictwie i przemyśle) jasno potwierdza, że polska gospodarka hamowała pod koniec 2019 r. i widzimy rosnące prawdopodobieństwo, że wzrost PKB nie przekroczył w IV kw. 3,5% r/r. Wskaźniki nastrojów w biznesie za styczeń, pomimo poprawy w przemyśle, nie podważają naszego poglądu, że w I kw. 2020 r. dojdzie w gospodarce do dalszego spowolnienia.

21stycznia2020

Spadki w budownictwie, płace zwalniają

Produkcja budowlana obniżyła się w grudniu o 3,3% r/r, podczas gdy my spodziewaliśmy się nieco mniej wyraźnego spadku (o 1,6% r/r), a rynek spodziewał się lekkiego wzrostu o 1% r/r. Słaby odczyt wspiera naszą prognozę dalszego spowolnienia inwestycji i, co za tym idzie, wzrostu PKB w IV kw. 2019 r. W grudniu tempo wzrostu płac wyniosło 6,2%, podczas gdy rynek oczekiwał 6,1%, a my 5,6%, mimo to ich 3-mies. średnia ruchoma nadal spadała. W grudniu zatrudnienie wzrosło o 2,6% r/r, zgodnie z oczekiwaniami.

Sprawdź Archiwum

Archiwum komentarzy