Najczęściej wyszukiwane:

Komentarz ekonomiczny

29listopada2019

Popyt krajowy hamuje

Wzrost PKB spowolnił do 3,9% r/r, zgodnie ze wstępnym odczytem. Za spowolnieniem stały główne elementy popytu krajowego: konsumpcja prywatna, inwestycje, zmiana zapasów, podczas gdy eksport netto zaskoczył w górę i dodał do wzrostu 0,8 pkt. proc. Spodziewamy się dalszego hamowania krajowej gospodarki w kolejnych kwartałach, gdyż wpływ szoków zewnętrznych będzie stopniowo przenosił się na krajowe inwestycje i obroty handlowe. Inflacja CPI wzrosła do 2,6% r/r w listopadzie, nieco mniej niż oczekiwaliśmy i w sumie nie wykluczamy,  że ostateczny odczyt zostanie zrewidowany w górę, jeśli GUS weźmie pod uwagę wzrost cen żywności i paliw pod koniec miesiąca. Szacujemy, że inflacja bazowa również wzrosła do 2,6%. Nadal przewidujemy, że szczyt w inflacji będzie miał miejsce w I kw. 2020 r.

25listopada2019

Sprzedaż detaliczna nie rozczarowała

W październiku sprzedaż detaliczna wzrosła o 4,6% r/r w ujęciu realnym, przy oczekiwaniach rynkowych 4,3% r/r. Taki wynik zmniejsza zaniepokojenie jakie mógł wywołać słaby poprzedni odczyt a jednocześnie wpisuje się w trend stopniowego spowolnienia. Naszym zdaniem dodatkowe transfery socjalne i obniżka PIT będą przeciwwagą dla nieco słabszych danych o dochodach i słabszych nastrojów gospodarstw domowych. 

22listopada2019

Czwarty kwartał będzie gorszy?

Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w październiku o 3,5% r/r, przekraczając oczekiwania, ale pozostając poniżej średniej z I poł. br. Dużym negatywnym zaskoczeniem były wyniki budownictwa, gdzie produkcja spadła o 4% r/r – dane te sugerują zastój w realizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych. Może się okazać, że załamanie w inwestycjach, a co za tym idzie również spowolnienie wzrostu PKB, będzie szybsze niż do tej pory oczekiwaliśmy. W listopadowych wskaźnikach koniunktury widać narastanie obaw polskiego przemysłu o skalę dalszej produkcji, coraz mniej pewnie czuje się sektor handlu detalicznego.

Sprawdź Archiwum

Archiwum komentarzy