Najczęściej wyszukiwane:

Komentarz ekonomiczny

20marca2020

Kolejne dobre dane z lutego

Produkcja budowlana urosła w lutym o 5,6% r/r (5,8% r/r w ujęciu odsezonowanym), wyraźnie powyżej oczekiwań w okolicach 1% r/r. Sprzedaż detaliczna odbiła w lutym do 7,3% r/r z 3,4% r/r w styczniu, zanotowała poprawę we wszystkich sektorach i pobiła konsensus w okolicach 4% r/r. Marcowe sektorowe wskaźniki nastrojów w biznesie pogorszyły się, ale warto pamiętać, że wskaźniki koniunktury GUS oparte są na ankietach zbieranych przez pierwsze 10 dni miesiąca, więc wyrażone przez przedsiębiorców opinie pochodzą sprzed ogłoszenia radykalnych działań przez rząd. Dzisiejsze dane, razem z lepszymi od oczekiwań wynikami dla przemysłu, wskazują na to, że skala spowolnienia wzrostu PKB w I kw. może nie być (jeszcze) aż tak dramatyczna, nawet uwzględniając potencjalne straty wywołane blokadą kraju od połowy marca. Niemniej, kolejne miesiące z pewnością przyniosą znaczące pogorszenie aktywności gospodarczej. 

19marca2020

Rządowa tarcza antykryzysowa

Rząd przedstawił program ratunkowy („Tarcza antykryzysowa”) ukierunkowany na wsparcie gospodarki i przeciwdziałanie skutkom koronawirusa. Całkowita wartość programu została oszacowana na 212 mld zł (ok. 9% PKB), w tym 67 mld zł stanowią faktyczne wydatki sektora finansów publicznych (ok. 3% PKB), 75 mld zł to narzędzia płynnościowe ze strony rządu a 70 mld zł wsparcie płynności przez NBP. (...)

19marca2020

Produkcja już miała odbijać?

W lutym produkcja przemysłowa przyśpieszyła do 4,9% r/r z 1,1% r/r w styczniu. Po odsezonowaniu, wzrost wyniósł 3,2% wobec 3,5% w styczniu. Dane zaskoczyły wyraźnie na plus (konsensus wynosił ok. 2%). Wygląda na to, że polski przemysł na początku 2020 roku zaczynał sobie radzić coraz lepiej, jednak niestety rozprzestrzenianie się koronawirusa z dużym prawdopodobieństwem utrudni tę poprawę. W kolejnych miesiącach oczekujemy mocno negatywnego wpływu epidemii na wzrost gospodarczy.

Sprawdź Archiwum

Archiwum komentarzy