Najczęściej wyszukiwane:
30listopada2020

Silne odbicie PKB przed kolejnym dołkiem

PKB odbił w III kw. o 7,9% kw./kw. w ujęciu odsezonowanym do -1,5% r/r i wobec -8.4% r/r w II kw. Tak jak oczekiwaliśmy, odbicie napędzane było głównie przez konsumpcję prywatną (+0,4% r/r po -10,8% r/r w II kw.) i popyt zagraniczny (eksport netto dodał 1,7 pkt. proc. do ogólnej dynamiki PKB), podczas gdy roczna dynamika inwestycji pozostała wyraźnie ujemna (-9,0% r/r po -10,7% r/r w II kw.). Oczekujemy, że w IV kw. PKB spadnie o ok. 4% r/r pod wpływem nawrotu epidemii i powrotu restrykcji, które dotknęły szczególnie konsumpcję. W 2021 spodziewamy się wyraźnego przyspieszenia w drugiej połowie roku, podczas gdy w I kw. aktywność gospodarcza może wciąż być niska pod wpływem zimowej fali zachorowań. Choć trzecia runda ograniczeń jest nadal możliwa, to kolejne fale zachorowań w drugiej połowie przyszłego roku wydają się być coraz mniej prawdopodobne dzięki informacjom o szczepionkach.

23listopada2020

Restrykcje tłumią sprzedaż

Październikowa sprzedaż detaliczna spadła o 2,3% r/r, nieco mocniej niż oczekiwano (my: -0,6% r/r, rynek: -0,7% r/r) i wobec +2,5% r/r we wrześniu. Spowolnienie było powszechnie oczekiwane w obliczu zaostrzenia restrykcji epidemicznych w październiku. W związku z tym w listopadzie bardzo prawdopodobny jest dalszy spadek dynamiki sprzedaży. Wyniki firm zatrudniających 50 i więcej osób poprawiły się w III kw. 2020 r., głównie dzięki cięciu kosztów i pomimo spadających przychodów, podczas gdy inwestycje się nieco poprawiły w porównaniu do II kw. 2020, co jednak wynikało z odbicia w niewielkiej liczbie branż. Produkcja budowlana spadła w październiku nieco mocniej od oczekiwań (-5,9% r/r), ale wyraźnie mniej niż we wrześniu (-9,8% r/r).

20listopada2020

Produkcja się trzyma, nastroje słabną

Produkcja przemysłowa zwolniła w październiku do 1,0% r/r z 5,9% r/r we wrześniu, zgodnie z naszymi I rynkowymi oczekiwaniami. Naszym zdaniem to spowolnienie to głównie pokłosie efektów kalendarzowych (-1 dzień roboczy w ujęciu rocznym wobec +1 we wrześniu), a wpływ restrykcji epidemicznych był jak dotąd minimalny. Naszym zdaniem przemysł pozostanie względnie odporny na drugą falę infekcji Covid-19, gdyż globalnie reakcje rządów były mniej szkodliwe dla wzrostu gospodarczego. Nastroje firm pogorszyły się w listopadzie: większość odczuła osłabienie bieżącej aktywności, wszyscy gorzej oceniają perspektywy. PPI zaskoczył w górę.

Sprawdź Archiwum

Archiwum komentarzy