Najczęściej wyszukiwane:
14sierpnia2019

Gospodarka zwalnia, inflacja przyspiesza

Wzrost PKB w II kw. 2019 spowolnił do 4,4% r/r, nieco poniżej oczekiwań, a inflacja w lipcu wzrosła do 2,9% r/r, zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS. Oba trendy będą naszym zdaniem kontynuowane w kolejnych kwartałach – wzrost gospodarczy będzie dalej stopniowo hamował, a inflacja będzie się dalej wspinać, z ryzykiem przekroczenia 4% r/r na początku 2020 r. Dane nie zmienią jednak naszym zdaniem istotnie polityki banku centralnego. Wzrost inflacji, nawet jeśli będzie większy niż zakładała projekcja NBP, będzie zapewne traktowany jako przejściowy w kontekście coraz większych obaw o spowolnienie gospodarcze w Europie i na świecie. W efekcie, większość członków RPP będzie nadal popierać stabilizację stóp procentowych. 

3lipca2019

Prognozy CPI w górę, ale RPP się nie przejmuje

Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian. Stopa referencyjna nadal wynosi 1,5%. Nowe projekcje PKB i CPI banku centralnego zostały lekko podniesione w 2019 i 2020 r., a w 2021 pozostały praktycznie niezmienione.

Na konferencji nie nastąpiła istotna zmiana retoryki: prezes NBP podtrzymał stanowisko, że stopy procentowe mogą pozostać bez zmian do końca 2021 r., inflacja „lekko” wzrośnie na początku 2020 r., po czym się obniży i pozostanie w przedziale tolerancji wokół celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w całym horyzoncie prognozy. Sądzimy, że w najbliższych miesiącach/kwartałach inflacja będzie wyższa niż oczekiwana przez NBP (CPI może wzrosnąć do prawie 4% w styczniu 2020, częściowo wskutek uwolnienia cen energii – szczegóły w naszym najnowszym MAKROskopie), ale nie wywoła ona reakcji z powodu istotnego złagodzenia retoryki przez globalne banki centralne. Zakładamy, że stopy NBP pozostaną na dotychczasowym poziomie nawet do końca 2020.

15maja2019

Wzrostu PKB trochę mniej, przybywa inflacji

Wg wstępnych danych wzrost PKB w I kwartale 2019 r. wyniósł 4,6% r/r, lekko przekraczając oczekiwania (nasza prognoza 4,5%, konsensus 4,4% r/r) wobec 4,9% r/r w IV kwartale 2018 r. Po oczyszczeniu z wahań sezonowych wzrost wyniósł 1,4% kw/kw. Jak na razie krajowa gospodarka skutecznie broni się przed spowolnieniem gospodarczym za granicą, ale kolejne kwartały przyniosą wg nas dalsze hamowanie. GUS potwierdził wstępny odczyt kwietniowej inflacji na 2,2% r/r. Wyraźnie przyspieszyły ceny usług (do 3,6% r/r z 2,7%). Szacujemy, że inflacja bazowa wyniosła 1,7% r/r, czyli jest najwyżej od ponad 6 lat. Dane prawdopodobnie nie wpłyną znacząco na retorykę RPP.

Sprawdź Archiwum

Archiwum komentarzy