23listopada2022

Załamanie marż, sprzedaż detaliczna słabnie

Sprzedaż detaliczna zwolniła mocniej od oczekiwań, do 0,7% r/r w październiku z 4,1% r/r we wrześniu (my spodziewaliśmy się 2,9%, rynek 3,1%). Słabość była widoczna w wielu sektorach. Konsumenci coraz mocniej odczuwają skutki wysokiej inflacji oraz spowalniającego wzrostu wynagrodzeń. Spodziewamy się, że najbliższe kwartały będą wyzwaniem dla sprzedaży detalicznej i dla konsumpcji. W październiku produkcja budowlana w Polsce wzrosła o 3,9% r/r, znacznie przebijając oczekiwania rynkowe na poziomie -0,8% r/r i nasze szacunki na poziomie -2,1% r/r., mimo to oczekujemy ujemnej dynamiki produkcji budowlanej w kolejnych miesiącach i przez większość 2023 r. Wyniki finansowe firm zatrudniających 50 i więcej osób za III kw. 2022 r. wyraźnie się pogorszyły i pokazały spektakularny spadek rentowności sprzedaży.

22listopada2022

Gospodarcze ochłodzenie w październiku

Produkcja przemysłowa wzrosła w październiku o 6,8% r/r, mniej niż oczekiwał rynek (7,8% r/r) i blisko naszej prognozy (6,7% r/r). W kolejnych miesiącach jej spowolnienie może się wyraźnie nasilić. Zatrudnienie zaskoczyło na plus - wzrosło o 2,4% r/r wobec naszej i rynkowej prognozy 2,2% r/r. O ile dane o zatrudnieniu w całym sektorze przedsiębiorstw nie wykazują istotnej słabości, o tyle w przetwórstwie przemysłowym od maja wyraźnie ubywa etatów. Wzrost płac był słabszy od oczekiwań i wyniósł 13,0% r/r wobec konsensusu 13,9% r/r i naszej prognozy 14,3% r/r (po 14,5% r/r we wrześniu). Słabe wyniki były widoczne w niemal wszystkich kategoriach. Słabość wynagrodzeń jest negatywnym sygnałem dla konsumpcji prywatnej w najbliższych kwartałach. Inflacja PPI obniżyła się w październiku bardziej niż oczekiwano: do 22,9% r/r z 24,6% r/r i wg nas może nadal spadać w kolejnych miesiącach.

15listopada2022

Umiarkowanie niższy wzrost PKB, CPI poniżej 18%

Wstępne dane o PKB w III kw. 2022 r. pokazały wzrost o 3,5% r/r, zgodnie z naszą prognozą i nieznacznie powyżej konsensusu (3,4% r/r) wobec 5,8% r/r w II kw. Obawiamy się jednak, że w przyszłym roku wzrost będzie bliski zera. Październikowa inflacja CPI została potwierdzona na poziomie 17,9% r/r, rosnąc z 17,2% r/r głównie przez dalsze wzrosty cen żywności i inflacji bazowej – tę ostatnią szacujemy na 11,1% r/r. Wg nas dynamika CPI zatrzyma się na miesiąc przy 17,9% r/r i zakończy rok nieco powyżej 18% r/r.

Sprawdź Archiwum

Archiwum komentarzy