Najczęściej wyszukiwane:
3marca2021

RPP: poprawiona projekcja

Rada Polityki Pieniężnej utrzymała główne parametry swojej polityki bez zmian, główną stopę referencyjną na 0,1%. Zaktualizowane projekcje ekonomiczne pokazały wyższą niż poprzednio ścieżkę inflacji (środek przedziału w 2021 r. w górę do 3,15% z 2,5%, w 2022 do 2,8% z 2,6%) i wyraźnie lepszą prognozę PKB na 2021 r. (3,95% wobec 2,65% poprzednio). Po raz pierwszy prognoza objęła rok 2023, w którym inflacja ma pozostać powyżej oficjalnego celu (środkowy punkt 3,2%), a wzrost PKB utrzyma się na poziomie 5,4%, tak jak w 2022. Mimo tych wyraźnych pozytywnych zmian w prognozach, ton komunikatu RPP nie zmienił się (...)

26lutego2021

Druga fala pociągnęła PKB w dół

Wzrost PKB w IV kw. 2020 r. wyniósł -2.8% r/r i -0,7% kw/kw po odsezonowaniu, zgodnie z oczekiwaniami. Szczegółowe dane okazały się być zgodne z naszymi szacunkami opartymi o dane roczne. Uważamy, że wzrost PKB pozostanie słaby w I kw. 2021 r. (blisko zera w ujęciu kwartalnym), rośnie też ryzyko, że II kw. będzie nie najlepszy ze względu na rosnącą trzecią fale zakażeń. W każdym razie trzymamy się naszego poglądu, że w II połowie 2021 r. wzrost PKB przyśpieszy wyraźnie wraz z postępem szczepień. Nasza prognoza na 2021 r. to 4,6%.

23lutego2021

Gdzie ten popyt odłożony?

Nasza analiza danych o sprzedaży detalicznej, obrotach w handlu detalicznym i wydatkach kartowych pokazuje, że materializacja popytu odłożonego, czyli tymczasowo zwiększonych zakupów po mocnym spadku w okresie zamknięcia gospodarki, nie była powszechna w 2020 r. Pojawienia się tego typu popytu można doszukać się tylko w nielicznych kategoriach wydatkowych. Potencjał do ujawnienia się popytu odłożonego może być nieco większy w przyszłości, kiedy zaszczepienie odpowiednio dużej części populacji pozwoli na bardziej trwałe wyeliminowanie niepewności. Jednak to wciąż dotyczyć będzie raczej towarów i usług stanowiących relatywnie mały wycinek gospodarki. Wydaje się więc, że trudno oczekiwać, aby popyt odłożony był głównym czynnikiem odbicia wzrostu PKB w 2021 r. 

Sprawdź Archiwum

Archiwum komentarzy