14stycznia2022

Szerokie odbicie CPI potwierdzone

Ostateczne dane o grudniowej inflacji potwierdziły wstępny odczyt na 8,6% r/r. Ze wzrostu inflacji CPI o 0,8 pp wobec listopadowego odczytu 7,8% r/r, ok. 0,6 pp można przypisać droższej żywności, 0,4 pp silniejszej inflacji bazowej: według naszych szacunków inflacja bazowa bez cen żywności i energii wzrosła w grudniu do 5,3% r/r z 4,7% w listopadzie. Trudno mówić, że wzrost inflacji to jedynie wynik działania czynników zewnętrznych – wzrosty cen były szeroko zakrojone. W początkowych miesiącach 2022 r. pojawią się efekty rządowej „tarczy antyinflacyjnej”, co może obniżyć CPI do ok. 6% w lutym-lipcu (w styczniu inflacja wciąż będzie podwyższona, powyżej 8%). Później (chyba że „tarcza” ponownie zostanie wydłużona) inflacja podskoczy powyżej 8% i pozostanie podwyższona do III kw. 2023 r. Z punktu widzenia NBP dzisiejsze dane są kolejnym argumentem za kontynuację cyklu podwyżek. Spodziewamy się ruchu o +50 pb w lutym

4stycznia2022

To wciąż jeszcze nie koniec

Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe o 50 punktów bazowych (referencyjna w górę do 2,25%), zgodnie z oczekiwaniami analityków.
Komentarz po posiedzeniu był bardzo podobny do grudniowego, kluczowe fragmenty pozostały bez zmian. RPP powtórzyła fragmenty, mówiące że „decyzje Rady w kolejnych miesiącach będą nadal nakierowane na obniżenie inflacji do poziomu zgodnego z celem inflacyjnym NBP w średnim okresie, (...) tak aby zapewnić średniookresową stabilność cen, a jednocześnie wspierać zrównoważony wzrost gospodarczy po globalnym szoku pandemicznym. Ocena Rady dotycząca skali łącznego zacieśnienia monetarnego niezbędnego dla realizacji powyższych celów będzie uwzględniała napływające informacje". Wygląda na to, że drzwi do dalszych podwyżek pozostają szeroko otwarte.

21grudnia2021

Wysoka aktywność w handlu i budownictwie

W listopadzie krajowa sprzedaż detaliczna wzrosła o 12,1% r/r w cenach stałych, przebijając konsensus rynkowy 8,2% i naszą prognozę 9,1%. Wygląda więc na to, że środowisko wysokiej inflacji nie zmusza gospodarstw domowych do ograniczania zakupów a zamiast tego skłania do szybszej realizacji popytu skoro ceny będą dalej rosły. Jest to możliwe dzięki solidnej dynamice dochodów. Produkcja budowlana wzrosła o 12,7% r/r (10,9% r/r po odsezonowaniu), dwa razy tyle co zakładał rynek, co wpisało się ostatnią serię danych przekraczających oczekiwania. W obliczu zaskakująco dobrych listopadowych danych o aktywności gospodarczej wzrost PKB w IV kw. 2021 r. prawdopodobnie zaskoczy w górę (nasza prognoza 6,6% r/r, konsensus rynkowy 5,8% r/r). W listopadzie polski rynek mieszkaniowy wciąż wykazywał wysoką aktywność, choć nasz wskaźnik projektów w toku spadł po raz pierwszy od ponad roku.

Sprawdź Archiwum

Archiwum komentarzy